Deutsch  Franšais  Nederlands 

[JUVENALIS] LYDIUS, RUDOLPHUS. - Vermaakelyke tydkorting bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in vaerzen vertaald; eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere werd verheven. En 't Blyspel van de Princelyke Slaaf.

't Amsteldam, By Pieter Visser en Jan van Heekeren, 1707. Contemporain perkament [12] + 240 + 37 p. De 'Vermaakelyke tydkorting' bevat het complete oeuvre van Rudolphus Lydius, een man over wie weinig bekend is. De inhoud valt in drie delen uiteen: een vertaling van de derde satire van de Latijnse dichter Juvenalis (ca. 60 - 140 na Chr.), een groot aantal, meest voor de vuist gemaakte gedichten (zo staat het althans in de "Aanspraak aan den leezer"), waarin vooral meisjes worden toegezongen, en twee bedrijven van een blijspel, dat geen blijspel is, maar "eene satire op dwaze, hoogdravende, drukke treurspelen" (J.A.Worp).
EUR 125.00 [Appr.: US$ 141.75 | £UK 112.5 | JPą 15965] Book number R4390

is offered by:


Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 612 66 73
Email: boekglas@xs4all.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results