Deutsch  Franšais  Nederlands 

VAN WYK, JACOBUS GIDEON - Juridies-Pedagogiese Aspekte Van Diensbe??Indiging Van Onderwysers Met Besondere Verwysing Na Die Transvaalse En Kaapse Onderwysdepartemente (Voorgele Ter Gedeeltelike Vervulling Van Die Vereistes Vir Die Graad Magister Educationis in Die Departement Didaktiek En Vergelykende Opvoedkunde, Universiteit Van Suid-Afrika

Author. 1977. Hardcover. 143 pages (complete). In Afrikaans throughout. Thesis for masters degree in Education. Very smart and fresh. The boards are neat, tidy and healthy. The pages are clean, clear, bright, very assured. fk. Very Good/No Jacket.
USD 50.00 [Appr.: EURO 45.25 | £UK 41.25 | JPą 5319] Book number bkyq

is offered by:


Chapter 1
17 Ivy Road, 2192, Norwood, South Africa Tel.: +27 11 483-1899 | Fax: +27-11 830-0111
Email: chapter1@tiscali.co.za
  Order this book

Ask for information

Back to your search results