English  Deutsch  FranÁais 

MOENS, PETRONELLA, ELISABETH MARIA POST, RHIJNVIS FEITH, E.A. - Almanach voor het Verstand en Hart, voor het Jaar 1797

Moens, Petronella, Elisabeth Maria Post, Rhijnvis Feith, e.a., Almanach voor het Verstand en Hart, voor het Jaar 1797, Met een gegraveerde titelpagina en 6 illustraties, gegraveerd door Daniel Veelwaard naar schetsen van Jan Bulthuis. Plaat I tot en met plaat V zijn dramatische illustraties op dubbel formaat bij een uit het destijds moderne leven gegrepen feuilleton in brieven. Plaat VI illustreert het dramatische slot van een schets in proza over de Thebaanse veldheer Epaminondas, Te Amsterdam, bij P.E.BriŽt, (1796), 32 + 127 + (1) pp, 16ļ, (10,1 x 7,9 cm), Gebonden in een blauw bedrukt uitgeversbandje. Boekblok gebroken bij het laatste katern en achterin los van het schutblad. Voorin ook iets los. Platten en rug wat versleten. Verder goed., Het boekje begint met de gebruikelijke almanakgegevens over feestdagen, maanstanden, eclipsen, poortklokken, postwagens en trekschuiten. Daarop volgt een flinke hoeveelheid mengelingen in poŽzij en proza. Deze afdeling wordt geopend door een voorrede van de uitgever. Het is zijn bedoeling om het hart van de lezers te roeren en hierdoor vatbaar te maken voor wezenlijk nuttige beelden die niet slechts op de aandoeningen werken, maar ook aan het verstand eene nuttige bezigheid schenken. Dichters en dichteressen worden uitgenodigd mee te werken aan de almanak voor 1798 en vÚÚr 1 mei 1797 bijdragen te sturen. Deze mengelingen bevatten 29 bijdragen. 11 In proza (pp 7-82 / 93-96 / 115-119) en 18 in verzen. In het algemeen ademt deze verzameling gevoeligheid in ruime zin (in de sfeer van Feith, Post en Betje Wolff en Aagje Deken) met een voorkeur voor dramatiek. Daarnaast probeert de samensteller van de almanak de Bataafsche ziel te treffen met 2 beschrijvingen van ware vaderlandsliefde en moed bij de oude Grieken., Dit is de eerste aflevering van een jaarlijkse serie almanakken voor het Verstand en Hart die vanaf 1796 zijn uitgegeven door Paul EtiŽnne BriŽt. In 1806 was de titel Zakboekje voor het verstand en hart en vanaf 1807 werd de titel Almanak voor het verstand en hart. Vanaf 1817 had deze almanak andere uitgevers. De laatste almanak in de serie verscheen eind 1827 bij C.Schaares., De titel van deze almanak verwijst naar de Proeven voor het Verstand den Smaak en het Hart van Bellamy en zijn vrienden, waarvan drie afleveringen zijn verschenen in 1784 en 1785. Dezelfde jaren waarin Feith de twee in BriŽts eerste almanak opgenomen bijdragen had geschreven. Ook in Bellamy's tijdschrift was ruimte voor gevoelige poŽzie ťn aandoenlijk proza. Maar van overdreven sentimentaliteit moesten die vrienden niets hebben. De twee bijdragen getekend R. In deze aflevering zijn gedichten van Rhijnvis Feith uit 1784 en 1785. Ze zijn opgenomen in diens eerste bundel verzamelde Oden en Gedichten van 1796. Het eenzaam hutjen op het land, ondertekend P.E., is een lied (op de wijs van Il pleut, il pleut, bergŤre) van Elisabeth Maria Post uit haar belangrijke poŽziebundel Gezangen der Liefde (1794). De met P.M. ondertekende gedichten zouden van Petronella Moens kunnen zijn. Volgens Veltman leverde deze schrijfster bijdragen aan deze almanak in een groot aantal afleveringen voor de jaren 1799-1828.
EUR 40.00 Boeknummer 3006

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten