Deutsch  Français  Nederlands 

STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANT, - Provisioneel accoord ghemaeckt tusschen de Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant ter eenre, en den Ghedeputeerden vanden Heeren Staten van Zeelant ter andere zijde. Op de grieven by den selven Heeren Staten van Zeelant gheproponeert, rakende d'administratie vande Iustitie voor den Hove Provintiael vande voorschreven provintie. T'getal vande Raden inden voorsz Hove, electie vanden President, ende officieren vande selve.

 1411065525,
('s Gravenhage, 1607). (Herdruk ca. 1680). Klein 4to. (11) pp. Beginletter in houtsnede. Zonder omslag. (Papier iets verbruind). Goed ex. ¶ Tiele 585; niet in Knuttel. - Heruitgave, verschenen in "Instructien vanden Hove van Hollandt, Zeelandt, ende Vrieslandt". - De tekst was opgesteld door B. de Ionghe. - Op de blanco achterzijde in oud handschrift: A.C. Paetz of Paets.
EUR 30.00 [Appr.: US$ 34.96 | £UK 25.5 | JP¥ 3990] Book number 59864

is offered by:


Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 676 12 29
Email: mail@charbo.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results