Deutsch  Français  Nederlands 

KÖHLENBERG, LEO - Gnosis als wereldreligie, Leven en werk van Gilles Quispel

 1409136813,
Rotterdam, Synthese, 2013. Paperback, gelijmd, illustraties, foto's, 224 pp, 1e druk. De boeiende geschiedenis van de gnostiek spreekt velen tot de verbeelding. Zo ook van Gilles Quispel, wiens levenswerk in het teken stond van deze vroegchristelijke religieuze stroming. In 1952 kocht hij de gnostische Jung Codex, de geschriften die in 1945 in Nag Hammadi werden gevonden. Deze spannende ontdekking leidde tot de eerste kennismaking met het zogeheten Evangelie van de Waarheid en het Evangelie van Thomas. Quispel stelde dat de uitspraken van Jezus in het Evangelie van Thomas werkelijk van Jezus afkomstig zouden kunnen zijn. De historicus had bovendien een duidelijke visie op de gnostiek. De gnostici pleitten volgens Quispel voor het beginsel van de vrije mens en een niet-autoritaire en ondogmatische beleving van het jonge christendom. De stroming werd al snel door de Romeinen als ketterij veroordeeld.. Gnosis als wereldreligie behandelt de boeiende ontstaansgeschiedenis van de gnostiek in het Nederlands taalgebied en de bijzondere rol die Quispel in de geschiedschrijving hierover heeft gespeeld. Componist en schrijver Leo Köhlenberg is al sinds zijn jeugd geïnteresserd in de gnostiek. Hij raakte betrokken bij het initiatief van de stichting Codice e Musica om de Nag Hammadi-geschriften op muziek te zetten. Door het schrijven van het oratorium voor het Evangelie der waarheid maakte hij kennis met Gilles Quispel. Nieuw ongelezen exemplaar.
EUR 24.95 [Appr.: US$ 28.63 | £UK 22.25 | JP¥ 3110] Book number 1953400

is offered by:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results