English  Deutsch  Nederlands 

VAN JAARSVELD, F. A., AND J. I. RADEMEYER - Teorie en Metodiek Vir Geskiedenisonderrig

(Johannesburg: Voortrekkerpers, 1960). . 8vo; original boards; pictorial dustwrapper; pp. 230. Dustwrapper somewhat rubbed and a little edgeworn; trace of spotting to top edge; some underlining and marginal annotations by an earlier owner, a prominent academic. Good. Afrikaans text. A primer for the teaching of history in South African schools during the period of National Party government, providing a theoretical background and pointers for directing the student's understanding of the subject. Under 'Beligting van eietydse probleme', one finds the following guidelines: 'In nou verband met die verbreding van die intellektuele horison van die kind staan die beligting van die sake van die dag. … Die intelligente kind wat bewus word van bv. die rassevraagstuk kan gelei word om die probleem "histories" te sien, d.w.s. teen die breë agtergrond van die eerste kontak tussen die rasse in Suid-Afrika; die ontwikkeling daarvan en die veranderinge van die land se sosiale verhoudinge as gevolg van 'n ekonomiese omwenteling, wat deur die ontdekking van diamante en goud en die vestiging van industrieë moontlik gemaak is. Dan sal hulle verstaan dat die samelewing van 'n agrariese na 'n industriële verander het wat sy eie arbeidsprobleme te voorskyn gebring het.'.
GBP 15.00 [Appr.: EURO 16.5 | CHF 18] N°. du livre 8162

vous est proposé par:


Christison Rare Books (IOBA, SABDA)
P.O.Box 24093, 6034, Bay West, Port Elizabeth, South Africa Tel.: ++27 (0)41 371 4844 | Fax: ++27 (0)86 698 9489
Email: lindsay@christison.co.za
  Commander ce livre

Demandez de l'information

Retour àux résultats de votre recherche