Deutsch  Français  Nederlands 

[ANONIEM] - Honderd wiskundige en wetenschappelijke vragen en antwoorden, tot nut en vermaak, die op eene eenvoudige wijze beantwoord worden, ten dienste van alle standen, en tot nuttig vermaak in gezelschappen.

Amsterdam, A. en P. Feteris, z.j. (ca.1870), 32p. blind omslag uit de tijd, kl.8vo. Wat smoezelig/ gebruikt, vochtvlekkig, randen gerafeld. Curieus boekje met veel leuke tips voor Vader, Moeder, jonge dochters, jongelingen en voor de jeugd: o.a.; Hoe kan men iets onzigtbaars door het water zigtbaar maken? Om musschen en andere vogels levendig te vangen, zonder val of strik; een vrolijk tijverdrijf voor de jeugd? Hoe vangt men Apen?
EUR 65.00 [Appr.: US$ 77.12 | £UK 56 | JP¥ 8501] Book number 5449

is offered by:


Antiquariaat Dik Ramkema
Bloemendaalseweg 241, 2051GC Overveen, The Netherlands Tel.: +31(0)23-5269144
Email: dikramkema@gmail.com
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results