English  Deutsch  Français 

GNAT, BAYART, BÉCART, - Patrick VILLAS, sculptures, monografie beeldhouwkunst

 1391501645,
Anvers-Paris, Bayart, Villas., 2013 Softcover,158pp, illustrated in color, textt in NL-ENG-FR. ISBN 9782953573329. ¶ Schrijver en dichter Marc Pairon schrijft over Villas: "Patrick Villas (°1961) is inmiddels de meest toonaangevende Belgische dierenbeeldhouwer van zijn generatie. Zijn oeuvre kenmerkt zich door een permanente zoektocht naar het scheppen van suggererende beelden, zonder ambachtelijke realiteit. Het zijn als het ware studies de grenzen van het anatomische op te heffen, met behoud van de oorspronkelijke souplesse. Het nieuwe werk van Villas luidt andermaal een volgende fase van dat kunnen in. De beeldhouwwerken zijn nog hooguit de resultaten van de handelingen. Gebaren die uit zijn ziel glijden, als een performance. Het overtollige maakt plaats voor het vanzelfsprekende. Hij laat de geaardheid van de katachtige zien. Hun karakter, de innerlijke merken, het instinctieve van hun gemoed. Zo krijgt elk dier zijn unieke signatuur, niet meer te herkennen aan de huid van soortgenoten." Writer and poet Marc Pairon writes about Villas: "Patrick Villas (b. 1961) has been the leading Belgian animal sculptor of his generation His work is characterized by a permanent quest for the creation of suggestive images, without craft reality They are like. true studies raise the limits of the anatomical while maintaining the original suppleness.'s new work of Villas reads again the next phase of that may. sculptures are at best the results of operations. Gestures sliding from his soul, as a performance. excess gives way to the obvious. He shows the orientation of the feline look. their character, the inner marks, the instinctive of their minds. Thus each animal gets its unique signature, no longer recognizable to the skin of conspecifics.
EUR 34.99 Boeknummer 42797

wordt aangeboden door:


Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000, Antwerpen, Belgium Tel.: 0032.32379466
Email: erik.tonen@pandora.be
Member of ILAB Lid van de Bond van Handelaren in Oude Boeken 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten