English  Deutsch  Français 

BADOUX,F. - "L""Industrie Laitière. Ouvrage adopte aux besoin de la Suisse,prepare avec la concours de l'Association des professeurs d'agriculture de la Suisse."

2edition,Huber Frauenfeld,1934. 226pp. Demitoile. 12P.lanches,43 illustrations,5tabelles.
EUR 10.00 Boeknummer 38648

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands Tel.: +31 (0)561 433328
Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
Lid van de Bond van Handelaren in Oude Boeken 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten