Deutsch  Français  Nederlands 

ABMA, G. - Himmelumer Alfefurd en Noardwalde - In tal aspekten fan de skiednis fan in eardere griternij

Ljouwert, Fryske Akademy. 1992. (ISBN: 9061717531) Gebonden. 378 pag - geillustreerd. Goede staat.
EUR 19.50 [Appr.: US$ 22.13 | £UK 17.75 | JP¥ 2514] Book number 017932

is offered by:


von Meyenfeldt, Slaats & Zonen
Nonnenveld 101, 4811 HN Breda, The Netherlands Tel.: 06 28388384
Email: boeken@planet.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results