English  Deutsch  Franšais 

BAVEL, B.J.P. VAN HEIDEBRINK, IRIS - Transitie en continu´teit. De bezitsverhoudingen en de plattelands-economie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300-ca. 1570.

Hilversum, Verloren, 1999, 720 pp. ing, 720. Tijdens de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd maakte het westelijke deel van het Gelderse rivierengebied een ingrijpende transitie door, zoals blijkt uit de opkomst van grote (pacht-)boerderijen, de toenemende marktgerichtheid van de landbouw, een sterke specialisatie en de intrede van (proto-)kapitalistische bedrijfsvoering met behulp van loonarbeid. De plattelands-economie in dit gebied raakte in een stroomversnelling en verloor in relatief korte tijd haar middeleeuwse trekken, wellicht als ÚÚn van de eerste gebieden in West-Europa. Dit proces had uiteraard ingrijpende gevolgen voor de plattelandsbevolking. In Transitie en continu´teit worden deze ontwikkelingen in kaart gebracht en de wortels ervan blootgelegd. Werken Gelre 52
EUR 69.00 Boeknummer 9065500456

wordt aangeboden door:


Uitgeverij Verloren
Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum, The Netherlands Tel.: +31 (0)35-6859856 | Fax: +31 (0)35-6836557
Email: bestel@verloren.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten