English  Deutsch  Franšais 

N.N - Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen

N.N, Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen, steendruk, (Heusden?), L.W.Hasselman?), (ca 1850?), 1 blad f║ (43,4 x 33 cm), Een zeer gehavend exemplaar. Het is lange tijd twee keer gevouwen geweest en als gevolg daarvan zijn de vouwen doorgesleten. Met verkeerd plakband en ander materiaal zijn de losse delen aan elkaar geplakt, Bedrukt in 2 kolommen. Links staat het Signalement: Naam van den reiziger (Een Christen), Ouders (God als Vader, het hemelsch Jeruzalem als Moeder), Geboorteplaats (Op de vlakte des velds) enz enz. Rechts staan teksten: Bevel aan mijne gedienstige geesten, Waarschuwing aan de kinderen dezer wereld (Ieder die dezen vreemdeling aantreft op zijnen weg, wachte zich hem moeite aan te doen, men late hen doortrekken in vrede; want hoort mijn woord: 'Die hem aanraakt, raakt mijn oogappel aan,' enz) Toespraak aan den reiziger en Ontboezeming van den Reiziger. Deze teksten zitten in een gedrukt kader van ornamenten, De gegevens over drukker en jaar van uitgave zijn overgenomen uit de NCC-beschrijving. Daar staat: Getekend L.W.Hasselman. Van dit paspoort wordt in de grote Nederlandse bibliotheken 1 exemplaar bewaard. In de KB, L.W.Hasselman vestigde in 1851 in Nieuwendijk (in de beurt van Heusden) het Hasselman-instituut, een kostschool voor Christelijk onderwijs in de geest van de Afscheiding. Het is onduidelijk of deze reispas in het bezit is geweest van meester Hasselman of dat deze dit paspoort in Heusden heeft laten drukken. Misschien heeft het in het Hasselman-instituut aan de muur gehangen
EUR 25.00 Boeknummer 2064

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten