Deutsch  Franšais  Nederlands 

N.N., , - De Gansche Heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des Oude en Nieuwe Testament / Kitaboe'Lkoedoes ija-itoe segala kitab wasiat jang lama dan wasiat jang beharoe. Tersalin kapada behasa melajoe.

Nederlandsch Bijbelgenootschap Amsterdam, 1909., 1537 pp., linnen. . .
EUR 45.00 [Appr.: US$ 51.02 | £UK 39.25 | JPą 5645] Book number 218-175

is offered by:


Antiquariaat Alfa Haganum
Berberisstraat 16, 2565 XA Den Haag, The Netherlands Tel.: +31 (0)70 360 12 85
Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
Lid van de Bond van Handelaren in Oude Boeken 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results