Deutsch  Franšais  Nederlands 

OUTHOF, GERARDUS / EEMST, SARA VAN / GROOTVELDT, PETRUS / WYK, JACOB VAN - BYBELSCHE EN OUDTHEIDTKUNDIGE KEURSTOFFEN, OVER PSALM CXVIII, Paulus Kruisleere, uit 1 Kor.1.vs. 23. Met VI aanmerkingen. De leere van Christus Opstandinge uit 1 Kor. 15:1-17, en eindelyk de geestelyke overwinnaar in den stryd van Koning Jesus, met den beloofden prys uit Openb. 2 vers 17 door Gerardus Outhof. In zyn Wel Eerwaardens leven, Predikant en Rector te Kampen. Uitgegeven volgens Kerken order.

 1358577957,
Gorinchem, Jacob van Wyk, 1737. 1e druk 744 pp. perkament gebonden. Cover is eerst met papier en daarna met perkament overtrokken. Handgeschreven titel op rug. Schutbladen met enkele vouwtjes. Schutblad voorplat stukje ingescheurd. Schutblad achterplat los en stukje ingescheurd. Binding zeer goed. Geen roestvorming. Zeldzame uitgave van werk van Outhof. Na zijn overlijden uitgegeven. Titelpagina in 2-kleurendruk met gravure. 6 pag. Opdragt aan de Wel Eerwaarde en zeer Geleerde Heeren Theodorus Hogenberg en Johannes Roldanus door Sara van Eemst, Weduwe van Gerardus Outhof, gedateerd 15 sept. 1736. 6 pag. Ode (in het Latijn) aan Gerardi Outhovii door Petrus Grootveldt (S:S: Ministerii Candidatus). 2 pag. lofzang van Jacob van Wyk. 4 pag. Register van de leerreedenen Psalm CXVIII. 6 pag. Voorrede van Hendrik Vink aan den Gunstigen Leezer. 2 pag. De Drukker aan den Leezer van Jacob van Wyk. 704 pag. met Vyftien Predikatien over Psalm 118. 14 pag. Bladtwyzer der voornaamste Zaaken en Schriftuurplaatsen. 2 pag. Naamlyst van eenige Boeken by Jacob van Wyk gedrukt. in goede staat
EUR 450.00 [Appr.: US$ 511.44 | £UK 407 | JPą 57863] Book number 29585

is offered by:


Antiquariaat van Veen
B.L.Tijdenskanaal West 1, 9566 PB Veelerveen, The Netherlands Tel.: +31 (0)597 850 795
Email: info@vanveenboeken.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results