English  Deutsch  Franšais 

- A.A.G. Bijdragen, dl. 15

Wageningen, Landbouwhogeschool Wageningen (Afdeling Agrarische Geschiedenis), 1970. paperback, 243 pp.. (artikelen : pp. 3-38 H. van Dijk "Een klooster uit het Brabants-Hollandse rivierengebied." (abdij Berne bij Heusden); pp. 39-64 J.A. Faber "De oligarchisering van Friesland in de tweede helft van de 17de eeuw."; pp. 75-104 B.H. Slicher van Bath "Vrijheid en lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw)"; pp. 118-133 idem "Oogsten, klimaat en conjunctuur in het verleden."; pp. 134-201 idem De paleodemografie."; A.M. van der Woude "De omvang en samenstelling van de huishouding in Nederland in het verleden.").
EUR 10.00 Boeknummer 20646

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31-(0)20 61 85 587 / +32 (0)89 36 23 75
Email: info@antiquariaatacademia.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten