Deutsch  Français  Nederlands 

SOPHOCLES. BILDERDIJK, W. - Edipus, koning van Thebe; treurspel: Het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het toneelspel der ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende. Met titelvignet.

Amsterdam, A. van der Kroe, 1779. [iv, ]156 pp. Halfleer met goudgestempelde rug. (Uiteinden rug besch, titelschild ontbreekt, onafgesneden.) - Monfils 3.1. Ex. op sterk papier. ".. de voorrede bij het treurspel 'Koning Edipus' uit 1779 bevatte een scherpe aanklacht tegen de 'drame bourgeois' ..", J.van Eijnatten, p..465. "Achteraf heeft Bilderdik zich beklaagd over het aandeel van zijn vader in dit werk. (..) Volgens Bilderdijk rustte zijn vader nooit als hij een gedachte goed had uitgedrukt, totdat hij het gedicht na herschrijving had bedorven." (GA., p.53)
EUR 40.00 [Appr.: US$ 44.29 | £UK 34.5 | JP¥ 4808] Book number 110812

is offered by:


Antiquariaat Brinkman, sinds 1954
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 83 53
Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results