Deutsch  Français  Nederlands 

TEISSEDRE L'ANGE, J. & W. BILDERDIJK. - Lofrede en lijkzang op Sebald Fulco Johannes Rau, uitgesproken in de openbare vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, op den twaalfden van Sprokkelmaand 1808, de eerste door J.Teissedre l'Ange, de laatste door W.Bilderdijk.

Haarlem, Joh.Enschedé en Zonen, 1808. (vi), 146, (16) p. Orig. zwart karton. (rug iets gesleten) -Monfils 158.1: "Zowel over zijn lijkzang op de Leidse dichter en hoogleraar godgeleerdheid en Oosterse talen, S.F.J.Rau (1765-1807) als over de uitgave ervan, was Bilderdijk allerminst tevreden: "'t Is niet die bruischende uitstorting van een volle ader die 't zijn moest, maar 't gulpt zoo wat [...] "." Rau behoorde tot de kring van Bellamy, en was ook prinsgezind. De Lijkzang beslaat slechts de laatste 16 pagina's van de bundel. L'Ange was evenals Rau waals predikant.
EUR 30.00 [Appr.: US$ 33.24 | £UK 25.75 | JP¥ 3611] Book number 110816

is offered by:


Antiquariaat Brinkman, sinds 1954
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 83 53
Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results