Deutsch  Franšais  Nederlands 

BLOIS, R. DE E.A. / BRUGGEN, DRS. J. VAN / WIELENGA, DR. K.D. / KEERS, DS. B. / OOSTEROM, E. VAN / BERGSMA, A. / BAAN, DS. M. / VISSCHER, A. - Voor alle volken te verstaan. Over Bijbelvertaling en Bijbelverspreiding. (R de Blois e.a.) Jeugdbond Geref. Gem . - Woerden 1983; 110 blz. Waarbij: Bijbelse Taal? De samenhang tussen inhoud en taal van de bijbelse openbaring door Drs. J. van Bruggen. Ton Bolland - Amsterdam 1971; 38 blz. Waarbij: 1637-1937. Een nationaal monument - een gouden kleinood. Twee herdenkingstoespraken gehouden bij het derde eeuwfeest der Staten-vertaling door Dr. D.K. Wielenga en Ds. B. Keers. Nederlandsch Bijbelgenootschap - Bandoeng 1937; 23 blz. Waarbij: Ernstige critiek op de nieuwe Bijbelvertaling door E. van Oosterom te Benschop. Tweede verbeterde uitgave. J.P. van den Tol - Dordrecht z.j.; 24 blz. Waarbij: Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling door A. Bergsma, Derde druk. Geref. Bijbelstichting - Dordrecht 1972; 42 blz. Waarbij; De nieuwe Bijbelvertaling in discussie door Ds. M. Baan. Tweede druk. Geref. Bijbelstichting - Dordrecht 1970; 20 blz. Waarbij: Het woord van God is niet gebonden. Overwegingen n.a.v. Bijbelvertalingen en Bijbeluitgaven door A. Visscher. Den Dunnen - Leerdam 1973; 16 blz. Waarbij: Schriftvervalsing of "Het meesterstuk van de duivel". Gereformeerde Bijbelstichting - Dordrecht z.j.; 11 blz.

. Gebonden in kunstleren band met als rugtitel: Bijbelvertaling voor alle volken.
EUR 20.00 [Appr.: US$ 22.12 | £UK 17 | JPą 2402] Book number 7325


We regret that this particular copy is temporarily not available. You may try to find another copy by using the search function. Apologies for the inconvenience!

 

Do you want to see

- more titles like this one?
- more by this author
- more from this bookseller?
Back to your search results