English  Deutsch  Français 

OCKELEY, JAAK E.A. (RED.) - Recht in geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot hedendaagse tijd

 1333860415,
Leuven, Davidsfonds, 2006 Paperback, 556pp., ills. in z/w., zeer goede staat. ISBN 9789058263858. ¶ Van bewijzen gesproken? Vijftiende eeuw, 's-Hertogenbosch. Een verkrachte vrouw moet onmiddellijk na de aanranding door luid geschreeuw te kennen geven wat haar overkwam. Zij moet haar gescheurde kleren en verwarde haren tonen aan de omstanders. Deze getuigen heeft ze nodig om een officiële klacht in te dienen. Van straffen gesproken? Achttiende eeuw, Lier. Brouwer Peter Franciscus cumuleert zijn brouwactiviteit met valsemunterij. Hij wordt gruwelijk gestraft 'met den ketel': op de Brusselse Grote Markt wacht hem een ziedendheet bad van olie en water. Van discriminatie gesproken? Twintigste eeuw. Terwijl de Kerk sociale ongelijkheid wil opheffen met het eucharistische brood, sluiten anti-klerikale school- en gemeentebesturen katholieke schoolkinderen uit van de schoolsoep.
EUR 19.00 Boeknummer 43592

wordt aangeboden door:


Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000, Antwerpen, Belgium Tel.: 0032.32379466
Email: erik.tonen@pandora.be
Member of ILAB Lid van de Bond van Handelaren in Oude Boeken 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten