Deutsch  Franšais  Nederlands 

- [008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter zyden toegekomen zynde een Afschrift van sekere Missive op de naem van de Heeren van de Ommelanden den twee en twintighsten September Jonghstleden aen Uwe Hoogh Mog. geschreven, in dewelcke, na herhaelde klagh

Borgemeesteren ende Raedt, Groningen, 1708. 6 p. ing. 21x32,5 cm.
EUR 15.00 [Appr.: US$ 17.84 | £UK 13 | JPą 1956] Book number 240910-90

is offered by:


Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, The Netherlands Tel.: +31 (0)50 30 10 233
Email: bladzij20@bladzij20.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results