Deutsch  Français  Nederlands 

- [007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hoogh Mogende Heeren. Aan ons van ter sijden toe gekomen zynde een afschrift van seeckere Missive op de naam van de Heer

Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1708. + Vier bijlagen van ieder één pagina betreffende gedane betalingen van ordonnantiën. 7,4 p. ing. 21x32,5 cm.
EUR 20.00 [Appr.: US$ 23.78 | £UK 17.5 | JP¥ 2609] Book number 240910-89

is offered by:


Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, The Netherlands Tel.: +31 (0)50 30 10 233
Email: bladzij20@bladzij20.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results