Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Waddenkust Boeken
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Waddenkust Boeken

De Schuit 22, 9974NB Zoutkamp, The Netherlands
Tel.: +31 (0)595 402107

Email: Waddenkust Boeken | Website: Waddenkust Boeken


Specialismen: Scheepvaart, spoorwegen ,vervoerVerkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn compleet en de conditie van het boek wordt als volgt aangeduid:
nieuw = als nieuw
Goed = lichte gebreken zoals: minimale leesvouwen, lichte beschadiging omslag, verkleuring, etc.)
Redelijk = duidelijk gelezen en gebruikt exemplaar (vouwen, onderstreping, schuingelezen, ezelsoren, etc.)
Als een boek de kwalificatie ‘redelijk’ heeft gekregen wordt altijd vermeld wat dan het gebrek is en bij de kwalificatie ‘goed’ wordt een omschrijving gegeven als dit nodig is.
Namen op schutblad worden niet vermeld. Bij een gaaf boek staat er vanzelfsprekend geen naam op het schutblad.
Als er maten genoemd worden dan altijd eerst de hoogte van het boek en dan de breedte. Oblong formaten worden dus niet apart vermeld.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Porto worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel op rekening worden geleverd.
Betaling kan geschieden op bank nr 48.92.14.908 tnvL.H Steegstra de Boer te zoutkamp.
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden na overleg doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt. Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten en retourporto terugbetaald. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Waddenkust Boeken is an Antiqbook participant