Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje

Hogedijken 36-12, 9101WZ DOKKUM, The Netherlands
Tel.: +31 (0) 511-476698

Email: Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje | Website: Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje


General stock with Friesland, Frisian Language & Literature, Frisian History & Topography , specialized in Postcards
Het Vergeet-Mij-Nietje. Wij hebben in 2022 afscheid genomen van onze fysieke boekenwinkel. We leggen onze aandacht meer op de verkoop van Aanzichtkaarten. Wij bieden onze boeken alleen nog maar aan via Antiqbook en Boekwinkeltjes . Na een gemaakte afspraak bent u altijd welkom.Terms of Sale

* The books are in good condition unless otherwise stated
* Small, minor defects are not always mentioned
* Prices are in Euros.
* Margin scheme applies, there is no VAT on books
* The postage will be for the buyer.
* You will receive a confirmation of your order. Even if this book, is no longer available.
* Your order will be booked 14 days in expectation of payment. Unless otherwise agreed.
* The books are shipped at the risk of the seller. Seller reserves the right to ensure the goods and /or registered. The costs will be passed to the buyer.
* Orders can be picked up after making an apointment.
* Returns: 8 days. The customer pay the postage.
* If a book does not meet our description, it may be returned within 8 days. In this case paid the seller the postage.
* Typos and rate changes in postal reserved.
* Although we try our utmost files up-to-date it is possible that a book is already sold but still in our online catalogs listed. We ask for your understanding.
* Payments by transfer to giro account. 3717851, IBAN: NL80INGB0003717851 and BIC: INGBNL2A or bank account 3883.38210, IBAN: NL37RABO0388338210 and BIC: RABONL2U and via PayPal. Creditcards: only through Paypal


Verkoopvoorwaarden

* De boeken verkeren in goede staat, tenzij anders vermeld
* Kleine, niet storende, onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld
* De prijzen zijn vermeld in euro's.
* Margeregeling is van toepassing, er zit dus geen BTW op de boeken
* De portokosten zijn voor rekening van de koper.
* U ontvangt altijd een bevestiging van uw bestelling. Ook als het bestelde boek niet meer beschikbaar is.
* Uw bestelling wordt 14 dagen gereserveerd in afwachting van de betaling. Tenzij anders overeengekomen.
* Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
* Bestellingen kunnen ook worden afgehaald na een afspraak gemaakt te hebben.
* Retourzendingen binnen 8 dagen. De portokosten blijven voor rekening van de klant.
* Indien een boek niet voldoet aan onze beschrijving kan het worden teruggestuurd binnen 8 dagen. De portokosten zijn in dat geval voor onze rekening.
* Typefouten en tarief veranderingen van de posterijen voorbehouden.
* Ondanks dat we proberen onze bestanden zoveel mogelijk up-to-date te houden is het mogelijk dat een boek reeds is verkocht maar toch nog in onze online-catalogi vermeld staat. Wij vragen hiervoor uw begrip.
* Betalingen per giro op rek. 3717851, buitenland IBAN: NL80INGB0003717851 en BIC:INGBNL2A of bankrekening nr. 3883.38210, buitenland IBAN: NL37RABO0388338210 en BIC: RABONL2U en via PayPal. Creditkaarten alleen via Paypal


Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje is an Antiqbook participant