Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Stadion Books
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Stadion Books

Stadionweg 204-3, 1077 TD Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 (0)6 45242007

Email: Stadion Books | Website: Stadion Books


Gesloten antiquariaat met specialisatie Nederlands IndiŽ

Specialisaties: Boeken over boeken, Catalogi, Etnografica, IndiŽ, Militaria, Niet-westerse kunstVerkoopvoorwaarden

Prijzen zijn netto, in Euro en inclusief omzetbelasting. Verzendkosten op basis van kostprijs zijn voor rekening van de koper, evenals de eventuele kosten voor verzekerd en/of aangetekend verzenden. Bij waardevolle boeken behouden wij ons het recht voor de bestelling aangetekend te verzenden. Verzending geschiedt voor risico van de verkoper.

Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden. Alle boeken zijn volledig beschreven en in goede staat tenzij anders vermeld. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken, zijn niet altijd aangegeven. Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst aan verkoper retour gezonden worden; wel gaarne de door ons gemaakte portokosten vergoeden en een voorafgaande email wordt op prijs gesteld. Bij een retourzending ten gevolge van een onvolledige beschrijving vergoeden wij de retourporto. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.
Betaling per bank, geen creditcards

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Stadion Books is an Antiqbook participant