Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Scriptum Art Books v.o.f.
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Scriptum Art Books v.o.f.

Nieuwe Haven 151, 3117 AA Schiedam, The Netherlands
Tel.: +31 (0)10 427 10 22 | Fax: +31 (0)10 473 66 25

Email: Scriptum Art Books v.o.f. | Website: Scriptum Art Books v.o.f.


Antiquarian & new books about Art and Antiques
Publisher of Art & Antique booksAntiquariaat & boekhandel gespecialiseerd op uitgaven over kunst en antiek, tevens uitgever van div. kunst - en antiekpublicaties

Verkoopvoorwaarden

1. De boeken zijn compleet en in goede staat, tenzij anders vermeld. Kleine onvolkomenheden, zoals een stempel, een opdracht, naam op het schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd vermeld.
2. De prijzen van de boeken zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld. De prijzen van boeken die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
3a. De boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met een factuur geleverd worden.
3b. Bestellingen uit het buitenland dienen altijd vooraf te worden betaald hetzij op een door Scriptum Art aan te geven bank- of girorekening, hetzij via credit-card. Wij accepteren VISA, American Express en Mastercard.
4a. Verpakkings- en verzendingskosten komen voor rekening van de koper.
4b. Het verzenden van bestelde boeken is voor risico van de Scriptum Art. Zij behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden.(In het algemeen met een waarde boven 40,00 euro). De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
5a. De koper dient zich met een volledig adres bekend te maken.
5b. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Scriptum Art daarvan binnen 14 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
5c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht, na overleg, het product binnen 14 dagen na aflevering aan Scriptum Art te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin het aan de koper verzonden is. Het risico en de kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.
6. De door Scriptum Art geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Scriptum Art volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Scriptum Art Books v.o.f. is an Antiqbook participant