Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Scriptum Art Books v.o.f.
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Scriptum Art Books v.o.f.

Oder 18, 2491 DC Den Haag, The Netherlands
Tel.: +31 (0)654 282538

Email: Scriptum Art Books v.o.f. | Website: Scriptum Art Books v.o.f.


Antiquarian & new books about art decorative art and antiques
Publisher of art booksAntiquariaat & boekhandel gespecialiseerd op uitgaven over beeldende kunst, decoratieve kunst en antiek, tevens uitgever van div. kunst - en antiekpublicaties

Verkoopvoorwaarden

1. De boeken zijn compleet en in goede staat, tenzij anders vermeld. Kleine onvolkomenheden, zoals een stempel, een opdracht, naam op het schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd vermeld.
2. De prijzen van de boeken zijn inclusief 9 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld. De prijzen van boeken die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
3a. De boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met een factuur geleverd worden.
3b. Bestellingen uit het buitenland dienen altijd vooraf te worden betaald hetzij op een door Scriptum Art aan te geven bankrekening, hetzij via PayPal, waar alle creditcards geaccepteerd worden.
4a. Verpakkings- en verzendingskosten komen voor rekening van de koper.
4b. Het verzenden van bestelde boeken is voor risico van de Scriptum Art. Zij behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
5a. De koper dient zich met een volledig adres bekend te maken.
5b. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Scriptum Art daarvan binnen 14 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
5c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht, na overleg, het product binnen 14 dagen na aflevering aan Scriptum Art te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin het aan de koper verzonden is. Het risico en de kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.
6. De door Scriptum Art geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Scriptum Art volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Scriptum Art Books v.o.f. is an Antiqbook participant