Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Algemeen Antiquariaat Sanders
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Algemeen Antiquariaat Sanders

Veenweg 3, 9551 XT Sellingen, The Netherlands
Tel.: +31 (0)599-32 45 49

Email: Algemeen Antiquariaat Sanders | Website: Algemeen Antiquariaat Sanders


Algemeen @ntiquariaat Sanders is een verzend-antiquariaat met als belangrijkste verkoopkanaal internet, maar schriftelijk bestellen of via de fax of telefoon kan ook. A.@.S. biedt permanent tussen de 3500 en 4000 titels aan, een aanbieding die elke maand wordt ververst.Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief alle gebreken.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Verzendkosten, bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt op verzoek vooraf een opgave van het totaalbedrag per e-mail.
Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving of creditcard (Visa, Mastercard)
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden. Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden na overleg doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per e-mail wordt op prijs gesteld), waarna bij eventuele vooruitbetaling restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd.
Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Algemeen Antiquariaat Sanders is an Antiqbook participant