Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Stichting Reintegratiebureau Alkmaar e.o.
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Stichting Reintegratiebureau Alkmaar e.o.

Professor van der Waalsstraat 3B, 1821 BT Alkmaar, The Netherlands
Tel.: +31 (0)72 785 07 82

Email: Stichting Reintegratiebureau Alkmaar e.o. | Website: Stichting Reintegratiebureau Alkmaar e.o.


Onze stichting is ontstaan vanuit een particulier initiatief en werkt zonder (gemeentelijke) subsidies.
Wij bieden een werkplek aan vrijwilligers die enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Denk hierbij aan:
- vluchtelingen
- mensen met een medische of verstandelijke beperking
- mensen in een sociaal isolement
- werkzoekenden

Op basis van een diversiteit aan uit te voeren functies bieden wij onze vrijwilligers onder andere:
- een sociale en fijne werksfeer;
- een zinvolle dagbesteding;
- de mogelijkheid tot het ontwikkelen van sociale contacten;
- vormgeving van richting in de maatschappij.

Wij kiezen binnen de stichting voor kleinschaligheid en een persoonlijke benadering. De vrijwilliger met zijn/haar kennis en kunde staat hierbij centraal. Bij ontwikkeling
van andere vaardigheden en talenten geven wij hier de nodige sturing en aanwijzingen.
Terms of Sale

All books have been discribed entirely, including all deficiences.
All books are complete and at least in good state. 
Small lacks, such as name on flyleaf or light damages wich are normal for used books, have been not always indicated.

Prices are net, in Euro and including taxes. Shipping and bank costs are additonal against costs. We will quote the total costs by e-mail before delivery. Payment is due in advance. Institutions, libraries and known customers may be invoiced.
Payment accepted: bank transfer or Paypal.

Books remain bookdealers property untill full remittance has been made. 
Shipping is at booksellers risk. The bookseller, may decide, in consultation with buyer, to registered and or insure shipment.
This will be added to the shipping costs. Returns within 14 days. Previous notification by e-mail will be appreciated.

The price of the book (not the shipping costs) will be restituted, in case the return results from an incomplete description, full restitution will be made. 
Returns should arrive at the bookseller in the same condition as received. Shipping is at senders risk.


Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief alle gebreken.
Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd aangegeven.
Prijzen zijn netto, in Euro en inclusief btw. Verzendkosten bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met met factuur worden geleverd.
Betaling kan geschieden via IBAN-overschrijving of Paypal.
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden. 
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender. 

Afhalen kan ook.
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur. Als je meldt hoe laat je het komt halen, dan zetten we het klaar bij onze kantoor-adres. Graag dan bericht over dag en tijd. Je kunt contant (gepast) betalen - we geven de voorkeur aan PINNEN..


Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Stichting Reintegratiebureau Alkmaar e.o. is an Antiqbook participant