Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Online antiquariaat Paper and Books
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Online antiquariaat Paper and Books

Calle Santa Eulalia 3, 30720, Santiago de la Ribera, Murcia, Spain
Tel.: +32 495 12 10 76

Email: Online antiquariaat Paper and Books | Website: Online antiquariaat Paper and Books


Algemeen antiquariaatTerms of Sale

Conditions of sale

Books are sold in the condition they are in and described as clearly as possible. Minor defects, such as name on the flyleaf, minimal notes or light damage that are normal for used books, are not always indicated.
Prices are net and in euros. Shipping costs are not included and are always forwarded to the buyer by email. We state the total amount to be paid and the payment method.

Payment can be made by bank transfer to the following account:
IBAN: ES92 0049 3836 4421 1418 7001
BIC: BSCHESMM
Residents outside Europe can pay with PAYPAL.

Sending the ordered books is at the risk of the seller. The seller reserves the right to insure the goods and / or to send them by registered mail. The resulting costs will be passed on to the buyer.
Each purchase can be returned to the seller within 14 days of receipt. Only after we have been contacted by the buyer and to give us a clear reason for return. After which we make a refund of the purchase amount. (without shipping costs)
If the return shipment is a result of an incomplete description, the purchase amount including shipping costs + return postage will be refunded. Return shipments must reach the seller in the same condition in which they were sent to the buyer. The risk of return shipments is expressly for the sender.

Credit cards: via Paypal

Verkoopvoorwaarden

Boeken worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, en zo duidelijk mogelijk beschreven. Kleine gebreken, zoals naam op het schutblad, minimale aantekeningen of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet steeds aangegeven.
Prijzen zijn netto en in euro. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen en worden steeds via email aan de koper doorgestuurd. We vermelden het totaal te betalen bedrag, en de betalingswijze.

Betaling kan gebeuren per overschrijving op onderstaande rekening:
IBAN: ES92 0049 3836 4421 1418 7001
BIC: BSCHESMM
Inwoners buiten Europa kunnen met PAYPAL betalen.

Het verzenden van de bestelde boeken is op risico van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, aan verkoper retour gezonden worden. Wel enkel nadat er we gecontacteerd zijn door de koper en ons een duidelijke rede van terugzending op te geven. Waarna wij een terugbetaling doen van het aankoopbedrag. (zonder verzendingskosten)
Is de retourzending een gevolg van onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto terugbetaald. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan de koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de verzender.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Online antiquariaat Paper and Books is an Antiqbook participant