Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat Ovidius
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat Ovidius

Koppelstraat 5, 7126 AE Bredevoort, The Netherlands
Tel.: +31 (0)543 451 311
Gesloten antiquariaat
Email: Antiquariaat Ovidius | Website: Antiquariaat Ovidius


Gesloten. Alleen op afspraak

Bredevoort is het best bereikbaar per auto, zo'n 125 km van de Randstad, 50 km vanaf Arnhem of 100 km van Düsseldorf(D). De rit voert u door de Achterhoek, een van Nederlands mooiste gebieden.Bredevoort ligt aan de weg Aalten-Winterswijk (N318). Bezoek voor meer informatie, route beschrijving, data markten de website www.bredevoort-boekenstad.nl

Wij hebben een vrij grote voorraad aan boeken met nadruk op Filosofie, Theologie, Geschiedenis, Wetenschap (vooral Wiskunde), Literatuur, Poëzie, Letterkunde, Taalwetenschap, Geïllustreerde en of bijzondere boeken, Oude Boeken, Kookboeken. Deze onderwerpen voornamenlijk in het Nederland, Duits, Engels en Frans.

Neem contact met ons op als u boeken in bovengenoemde onderwerpen te koop wilt aanbieden.

Wij hebben een kleine boekbinderij waar beperkt reparatie en nieuw bindwerk uitgevoerd kan worden.Verkoopvoorwaarden

- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld.


- Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten.
- Verzending geschiedt op risico van de koper.
- Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. Bestellingen uit Duitsland verzending vanuit Duitsland.
- Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst.
- De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
- Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort
IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A
of bij een van onze bankrelaties: in Duitsland Postbank Dortmund KontoPostbank Dortmund Konto Nr. 323 145 468. BLZ. 440 100 46
IBAN: DE28 4401 0046 0323 1454 68 BIC: PBNKDEFF
Empfänger nahme Bert van Genderen.
Of via Paypal. Geen creditkaart.
- Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort.
Email: Ovidius@hetnet.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons

Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort.
ovidius@hetnet.nl

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

-- Aan
Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. Van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort

email: ovidius@hetnet.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(*)Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Ovidius is an Antiqbook participant