Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Nog Pas Gisteren
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Nog Pas Gisteren

Lange Nieuwstraat 24, 3512 PH Utrecht, The Netherlands
Tel.: +31 (0)30 230 24 82

Email: Nog Pas Gisteren | Website: Nog Pas Gisteren


Gespecialiseerd in Anarchie en Sociale GeschiedenisVerkoopvoorwaarden

Alle aangeboden boeken zijn compleet en in goede staat, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte zijn niet altijd aangegeven.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Verzendkosten bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met factuur worden geleverd.
Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving.
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Nog Pas Gisteren is an Antiqbook participant