Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat Meuzelaar
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat Meuzelaar

Burchtstraat 4, 5256 EB Heusden, The Netherlands
Tel.: +31 (0)416 661950

Email: Antiquariaat Meuzelaar | Website: Antiquariaat Meuzelaar


Sales of Old Books from the 16th century to 1850, different subjects mostly dutch illustrated work.Verkoop van oude boeken vanaf de 16e eeuw tot 1850, diverse onderwerpen veelal Nederlands ge´llustreerd werk.
Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief alle gebreken.
Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd aangegeven.
Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Verzendkosten bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met met factuur worden geleverd.
Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving,
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.


Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Meuzelaar is an Antiqbook participant