Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat Looijestijn
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat Looijestijn

Coolsingel 129, 3012 AG Rotterdam, The Netherlands
Tel.: +31 (0)10-3020408

Email: Antiquariaat Looijestijn | Website: Antiquariaat Looijestijn


Antiquariaat Looijestijn is een algemeen antiquariaat gevestigd in Boekhandel Donner in Rotterdam.
Van antiquarisch tot recente tweedehands boeken ligt de focus altijd op kwaliteit.Terms of Sale

Postage costs;
Letter post within the Netherlands; € 4,25 Parcel post; € 5,50 (to DHL or DPD service point)
Belgium € 7,25
Germany € 8,50
France € 12,50
Austria € 12,50
Spain € 12,50
Italy € 12,50
Switzerland € 16,50
United Kingdom € 16,50
United States € 24,-
Other countries € 26,-
These prices are based on a book that fits through the letterbox and weighs less than 2 kg.
We ship worldwide.

Within EU via bank transfer (IBAN)
Outside of that via Paypal

Verkoopvoorwaarden

Verzendkosten;
Briefpost binnen Nederland; € 4,25 Pakketpost; € 5,50 (naar DHL of DPD servicepunt)
België € 7,25
Duitsland € 8,50
Frankrijk € 12,50
Oostenrijk € 12,50
Spanje € 12,50
Italië € 12,50
Zwitserland € 16,50
Verenigd Koninkrijk € 16,50
Verenigde Staten € 24,-
Overige landen € 26,-
Deze prijzen zijn op basis van een boek dat door de brievenbus past en minder dan 2 kg weegt.
Wij verschepen wereldwijd.
Andere bestemmingen op aanvraag
Binnen EU via bankoverschrijving (IBAN)
Daarbuiten via Paypal

- Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat tenzij anders vermeld in de beschrijving. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken, zijn niet altijd aangegeven.
- Prijzen zijn netto, in euro en inclusief BTW. Verzendkosten worden tegen kostprijs doorberekend.
- Boeken kunnen ook afgehaald worden in Rotterdam. Dit na bevestiging dat het boek klaar ligt.
- Boeken worden na bestelling met factuur geleverd. Na ontvangst van de boeken dient het verschuldigde bedrag binnen 2 weken overgemaakt te worden op het op de factuur vermelde bank-/gironummer.
- Betaling binnen de EU kan geschieden via (internationale) bank- of giro-overschrijving.
- Betaling buiten de EU kan geschieden via Paypal (alle creditcards).
- Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden.
- Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen - in uitzonderingsgevallen - te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper. Overigens wordt in deze gevallen eerst contact opgenomen met de koper.
- Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour worden gezonden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld). Indien het boek in gelijkwaardige staat retour ontvangen is vindt er restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) plaats.
- Is de retourzending het gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.


Lieferbedingungen und Geschäftsbedingungen

Portokosten;
Briefpost innerhalb der Niederlande; 4,25 € Paketpost; 5,50 €
Belgien 7,50 €
Deutschland 8,50 €
Frankreich € 12,50
Österreich € 12,50
Spanien € 12,50
Italien € 12,50
Schweiz € 16,50
Vereinigtes Königreich € 16,50
Vereinigte Staaten € 24,-
Sonstige Länder € 26,-
Diese Preise basieren auf einem Buch, das durch den Briefkasten passt und weniger als 2 kg wiegt.
Wir verschicken Weltweit.

Innerhalb der EU per Banküberweisung (IBAN)
Ansonsten über Paypal

Conditions de Vente

Frais d'expédition;
Poste aux lettres aux Pays-Bas ; 4,25 € Colis postal ; 5,50 €
Belgique 7,25 €
Allemagne 8,50 €
France € 12,50
Autriche € 12,50
Espagne € 12,50
Italie € 12,50
Suisse € 16,50
Royaume-Uni € 16,50
États-Unis € 24,-
Ces prix sont basés sur un livre qui rentre dans la boîte aux lettres et pèse moins de 2 kg.
Nous expédions dans le monde entier.
Autres destinations sur demande
Au sein de l'UE par virement bancaire (IBAN)
En dehors de cela via Paypal

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Looijestijn is an Antiqbook participant