Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
HistoriŽn en Lexica
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

HistoriŽn en Lexica

Kijkduinstraat 45 1, 1055 XR Amsterdam, The Netherlands


Email: HistoriŽn en Lexica | Website: HistoriŽn en Lexica


HistoriŽn en Lexica is een klein antiquariaat dat zijn catalogus selectief samenstelt en inhoudelijke en uiterlijke kwaliteiten als belangrijkste criteria hanteert. Boeken over uiteenlopende onderwerpen vullen daarom de zich langzaam maar gestaag uitbreidende catalogus, met een nadruk op geschiedenis, filosofie, psychologie en kunst.Terms of Sale

Customers with a EU bankaccount can pay directly to one of our bankaccounts.
All prices are in euro and exclusive postage.
All books are in good or very good condition. Unless otherwise stated.
The purchase may be returned (after contacted me) but the costs en risks are for the purchaser.

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief gebreken;
De boeken zijn compleet en in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd aangegeven.
De prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Verzendkosten, bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per e-mail.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling.
Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, en nadat de verkoper daarvan op de hoogte is gesteld retour gezonden worden.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico en de kosten van retourzendingen zijn voor de afzender.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
HistoriŽn en Lexica is an Antiqbook participant