Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat Boekhandel Hamelink

, Katwijk, The Netherlands
Tel.: +31 (0)71 512 09 59

Email: Antiquariaat Boekhandel Hamelink | Website: Antiquariaat Boekhandel Hamelink


Specialized in:

Bible Science
Bible Commentaries
Theology
Church History


Patristics
Old & rare Books
Juda´ca
Philosophy
History
Topography
Linguistics
Literature
Children's book
Music
Specialisaties

Bijbelwetenschap
Bijbelverklaringen
Theologie
Kerkgeschiedenis

Judaica/Hebraica

Patristiek
Oude en zeldzame boeken
Juda´ca
Filosofie
Geschiedenis
Topografie
Taal- en letterkunde
Literatuur/Proza
Kinderboeken
Muziek
Terms of Sale

Quality of the books:

All books are assumed to be complete and in good condition, unless otherwise stated. Minor defects, like names on the flyleaf or such, are not always mentioned.

Prices and payment:

All prices are in Euro's and include VAT. Orders are sent out within a few days after receipt of your order. You always receive a confirmation of your order by email with the total amount including shippingcosts. International orders are sent out after receipt of payment. Payments can be made by banktransfer, from 25 Euro by Visa or Mastercard via pay-per-mail, or any other way that parties agree on. Shipping costs are being passed on at cost price. For orders over 50 Euro half of the shippingcosts is being charged in the Netherlands. Books remain our property until full payment has been received.

Sending:

The books have to be delivered within 30 days. The risk for the sending lies on the seller. Any book can be returned to the seller within 7 days after receipt, and he will refund the cost. Though you┤re not obliged to state a reason for a return, we appreciate it if you contact us first. The risk for the returnsending lies on the buyer. When the condition of a supplied book does not agree with our description, it can be returned at our cost.

Privacy Policy:

Book house Hamelink respects the privacy of all customers that use its website and takes care that all personal information supplied by you will be treated as confidential. Your personal data will be used to process orders as quickly and easily as possible. For the rest, we will use these data exclusively with your permission. Book house Hamelink will not sell your personal data to third parties and will only provide your data to third parties that are involved in delivering your order. Our employees and the involved third parties are obliged to respect the confidentiality of your personal data.


Verkoopvoorwaarden

Kwaliteit boeken:

Alle boeken zijn compleet en in goede staat, tenzij anders aangegeven. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of dergelijke, worden niet altijd vermeld.

Prijzen en betaling:

Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Bestelde boeken worden binnen enkele dagen verzonden met faktuur. U ontvangt altijd per email een bevestiging van uw bestelling met het totaalbedrag inclusief verzendkosten. Betalingen kunnen geschieden middels bank- of giro-overschrijving, vanaf 25 Euro met Visa of Mastercard via het pay-per-mail systeem, of op een andere overeengekomen wijze. De verzendkosten worden tegen kostprijs doorberekend. Bestellingen uit het buitenland worden verzonden na ontvangst van de betaling. Voor bestellingen boven 50 Euro wordt binnen Nederland de helft van de verzendkosten in rekening gebracht.

Verzendingen:

Geleverde boeken blijven het eigendom van de verkoper totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het risico voor het verzenden ligt bij de verkoper. Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, aan de verkoper retour gezonden worden, waarna restitutie van het aankoopbedrag volgt. Een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld. Het risico voor de retourzending ligt bij de koper. Indien boeken niet in de beschreven staat verkeren zijn de kosten voor een eventuele retourzending voor rekening van de verkoper.

Privacy Beleid:

Boekhandel Antiquariaat Hamelink respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Boekhandel Antiquariaat Hamelink zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Boekhandel Hamelink is an Antiqbook participant