Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat des Indes
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat des Indes

Hoofdstraat 74, 3972 LB Driebergen, The Netherlands
Tel.: +31 (0)343 53 30 68
Bezoek alleen op afspraak
Email: Antiquariaat des Indes | Website: Antiquariaat des Indes


Des Indes heeft een algemene voorraad en specialiseert zich, zoals de naam al doet vermoeden, op boeken over de voormalige koloniŽn IndonesiŽ/Nederlands-IndiŽ, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Alsmede in Nederlandse literatuur en tal- en letterkunde.

De boeken zijn per categorie gerangschikt en daarbinnen alfabetisch op schrijversnaam. Van elk boek zijn de belangrijkste gegevens opgenomen. Tenzij anders vermeld verkeren de boeken in goede antiquarische staat; kleine onvolkomenheden (zoals eigenaarsnaam op schutblad) zijn niet aangegeven.

Mocht u op zoek zijn naar een boek dat hier niet is vermeld dan ben ik graag bereid voor u te zoeken.

Bezoek aan Antiquariaat des Indes uitsluitend op afspraak.Verkoopvoorwaarden

- Alle boeken zijn compleet en tenminste in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd aangegeven.
- Prijzen zijn netto, in euro en inclusief btw. Verzendkosten bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
- Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met factuur worden geleverd.
- Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving.
- Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
- Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper.
Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
- Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
- Is de retourzending een gevolg van een onjuiste beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd.
Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Betaling binnen veertien dagen op postgiro 8000994 van Antiquariaat des Indes, Diebergen.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat des Indes is an Antiqbook participant