Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat van Coevorden
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat van Coevorden

Beukenlaan 3, 8085 RK Doornspijk, The Netherlands
Tel.: +31 (0)525 66 18 23

Email: Antiquariaat van Coevorden | Website: Antiquariaat van Coevorden


Archeology & ArtArcheologie & KunstVerkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief alle gebreken.
Prijzen zijn netto, in euro en exclusief btw. Verzendkosten, bank- en
chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt, op
verzoek, vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen,
bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met factuur worden
geleverd.
Betaling kan geschieden via bank of giro-overschrijving, of via credit card: VISA of EUROCARD/MASTERCARD
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper.
Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper. Dit geschiedt altijd na overleg met de koper.
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd.
Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat van Coevorden is an Antiqbook participant