Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Boek-menu.nl
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Boek-menu.nl

Fahrenheitstraat 5, 8861 NH Harlingen, The Netherlands
Tel.: +31(0)6 1111 5606

Email: Boek-menu.nl | Website: Boek-menu.nl


Boek-menu.nl verkoopt nieuwe en gelezen boeken voor een redelijke prijs. Ons assortiment bestaat uit bijna 10.000 verschillende titels.Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn compleet en de conditie van het boek wordt als volgt aan geduid:
Nieuw / Als nieuw / Goed en Matig
Gelukkig zijn wij zeer streng en kregen wij nog nooit klachten over de staat.

Als er maten genoemd worden dan altijd eerst de hoogte van het boek en dan de breedte. Oblong formaten worden dus niet apart vermeld.

Prijzen zijn netto en in euro. Porto en bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.

Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel op rekening worden geleverd.

Betaling kan geschieden via giro-overschrijving en via Paypal.

Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.

Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden na overleg doorberekend aan de koper.

Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag niet de verzendkosten) volgt. Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten en retourporto terugbetaald. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.


Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Boek-menu.nl is an Antiqbook participant