Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Bij tij en ontij . . . .
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Bij tij en ontij . . . .
Established since 2006

Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands
Tel.: +31 (0)595 481056

Email: Bij tij en ontij . . . . | Website: Bij tij en ontij . . . .


Bij tij en ontij . . . . (At any time of the day or night . . . .) is an internet bookshop specialized in Dutch literature and books translated into Dutch, Childrens books, Biographies, Etiquette and China. The first three categories because we have been reading books for many years now and the last two are the subjects of our respective studies.
If you would like to sell books that fit any of these categories, please do not hesitate to contact us.Bij tij en ontij . . . . heeft nu een zeer fraaie winkel in het hart van Kloosterburen. Wij specialiseren ons in Nederlandse- en in het Nederlands vertaalde literatuur, kinderboeken, biografieën, etiquette en China. De eerste drie specialisaties doordat wij zelf al vele jaren lezen, de laatste twee zijn veroorzaakt door onze studies.
Mocht u boeken in deze aandachtsvelden te koop hebben dan kunt u ons altijd benaderen.
On line staat slechts een gering gedeelte van de boeken. U kunt ons altijd benaderen of bezoeken als u specifieke boeken zoekt.Terms of Sale

All books are complete and the condition of the book will be indicated as follows:
Fine = as new
Very good = no significant flaws
Good = small flaws (e.g.: slight damage to cover, name on title page, faded colors, yellowish pages, etc.)
Reasonable = clearly read and used copy (e.g.: heavy folds, underlining, creases, etc.)
If a book has the qualification 'reasonable' the flaws will always be described. For the qualification 'good' a description will be given if necessary.
Names on title pages will not be mentioned. If a book has the qualification 'fine' it will of course not have names or ex libris in it.

If the measures of the book are mentioned it will always be hight first and then width (in centimeters). Oblong for example will not be mentioned separately.

Prices are net and in euro's. Postage and bank- or check transfer costs will be charged at cost price. Before finalizing the order you will first receive an e-mail stating the total costs of the transaction.

Books will be delivered at payment in advance. For companies, libraries and regular customers separate arrangements can be made.

Payment can be arranged by giro-transfer.

Books delivered will remain the property of the seller until full payment has been received.

Sending of the ordered books is for the risk of the seller. Seller has the right to insure goods or to send them by registered mail. The sub sequential costs will be charged to the account of the buyer after consulting the buyer.

Each purchase can be returned to the seller within 14 days after reception, without explanation (an e-mail to notify the seller would be appreciated however), after which the billed amount (excluding postage costs) will be restituted to the buyer. If the buyer returns the goods to the seller because the description of the books is not conform the actual condition of the goods then the billed amount including the postage costs will be restituted to the buyer. Returned goods should be received by the seller in the same condition as when sent to the buyer. The risk of returning goods is for the account of the sender.


Verkoopvoorwaarden

Alle boeken zijn compleet en de conditie van het boek wordt als volgt aan geduid:
Gaaf = als nieuw
Zeer goed = geen noemenswaardige gebreken
Goed = lichte gebreken zoals: minimale leesvouwen, lichte beschadiging omslag, verkleuring, etc.)
Redelijk = duidelijk gelezen en gebruikt exemplaar (vouwen, onderstreping, schuingelezen, ezelsoren, etc.)
Als een boek de kwalificatie ‘redelijk’ heeft gekregen wordt altijd vermeld wat dan het gebrek is en bij de kwalificatie ‘goed’ wordt een omschrijving gegeven als dit nodig is.
Namen op schutblad worden niet vermeld. Bij een gaaf boek staat er vanzelfsprekend geen naam op het schutblad.

Als er maten genoemd worden dan altijd eerst de hoogte van het boek en dan de breedte. Oblong formaten worden dus niet apart vermeld.

Prijzen zijn netto en in euro. Porto en bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.

Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel op rekening worden geleverd.

Betaling kan geschieden via giro-overschrijving.

Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.

Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden na overleg doorberekend aan de koper.

Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt. Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten en retourporto terugbetaald. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.


Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Bij tij en ontij . . . . is an Antiqbook participant