Powered by
ANTIQBOOK's
database service

Search
Antiquariaat Voske
Search the entire
ANTIQBOOK
database
 

Antiquariaat Voske

Van Meursstraat 26, 3532 CJ Utrecht, The Netherlands
Tel.: +31 (0)6 41740184

Email: Antiquariaat Voske | Website: Antiquariaat Voske


Antiquarian and second hand books with an emphasis on children's books.Antiquarische en tweedehandsboeken met de nadruk op kinderboeken.Terms of Sale

General
All books are complete, at least in good condition and fully described, inclusive all defects. This also include, as far as possible, minor defects such as signature on first page or light damages of cover/ dustwrapper.
Prices are in net amounts, in euros and inclusive 6% VAT. Shipping costs will be calculated to the lowest price possible. If requested in the order form, a total order price will be communicated to the buyer.

Payment
Payment is due in advance. Institutions, libraries and known customers may be invoiced.
Payments accepted: bank transfer. All books must be paid within 14 days after date of invoice. Books remain bookdealer's property until full remittance has been made.

Shipping is at bookseller's risk. The bookseller may decide, in consultation with buyer, to register or insure shipment. This will be added to the shipping cost.

Return policy
Returns within 7 working days. Previous notification by email or phone will be appreciated. The price of the book (not the shipping cost) will be restituted. In case the return results from an incomplete description full restitution will be made. Returns should arrive at the bookseller in the same condition as received. Shipping is at sender's risk.

Creditcards: via Paypal

Verkoopvoorwaarden

Algemeen
Alle boeken zijn compleet, tenminste in goede staat en volledig beschreven, inclusief alle gebreken. Hierbij worden ook, voor zover mogelijk , de kleine gebreken beschreven, zoals naam op schutblad, lichte beschadigingen aan band/ stofomslag. Orders worden schriftelijk, telefonisch en per e-mail geaccepteerd. Dit na opgave van naam, adres, telefoonnummer / e-mailadres en de gegevens van de te bestellen boeken. Prijzen zijn netto, in euro en inclusief BTW. Verzendkosten worden tegen kostprijs doorberekend. Indien aangegeven in het bestelformulier wordt vooraf een opgave van het totaalbedrag per e-mail toegezonden.

Betaling
Boeken worden tegen vooruitbetaling geleverd. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan eventueel met factuur worden geleverd. Betaling kan geschieden via bank- en giro-overschrijving. Betaling dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur plaats te vinden. Het bankrekeningnummer is: 16.17.84.852 (IBAN: NL35 RABO 0161 7848 52) t.n.v. Antiquariaat Voske te Utrecht.
Ook is betaling via Paypal mogelijk. Voor Eurolanden zijn we genoodzaakt 5 procent toeslag te berekenen, dit vanwege de extra kosten.
Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bestellingen worden 14 dagen gereserveerd. Indien in die periode geen betaling plaats vindt gaat het bestelde weer in de reguliere verkoop.


Verzending
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor, na overleg met de koper, de goederen verzekerd en/of aangetekend te verzenden. De hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan de koper.

Garantie
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour worden gezonden (een voorafgaande kennisgeving per e-mail of telefoon wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (uitgezonderd de verzendkosten) binnen 30 dagen volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving, dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourport gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper in dezelfde staat te bereiken als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzending ligt geheel bij de afzender.

Creditcards: via Paypal

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Voske is an Antiqbook participant