HUNTINGTON, WILLIAM De wettische heiligmaking ontmaskerd door het merg van het evangelie. Is de Wet een regel des levens in het stuk der dankbaarheid?
VLOED, LUC J. VAN DE Merksem in foto's, 1875 - 1925
KOHLBRUGGE, DR. H.F. Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde. Derde ongewijzigde druk van de nieuwe en van aantekeningen voorziene uitgave (1910-1917).
RYLE, J.C. / BUNYAN, J. / E.A. De overvloed van de Genade
DIJK, M. VAN Willem III, de Koning-Stadhouder een held door God gezonden om Europa te richten
HUNTINGTON, WILLIAM De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave.
WESTSTRATE, DS. J.C. De verhoogde Middelaar en zijn gaven aan wederhorigen. Drietal preken over hemelvaart en pinksteren.
QUICKE, GABRIĖL Spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten. Veraf of dichtbij?
BEEK, A. VAN DE Te veel gevraagd? Israėl in het christelijk denken.
SPIJKER, DR. W. VAN 'T E.A. (RED.) Rondom de doopvont. Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.
HEIKOOP, DS. M. Het leven van David. 15 Bijbellezingen. Derde druk.
ZIJDERVELD, DS. G.A. Intredepredikatie te Middelburg op 7 maart 1963. Paulus' komst tot de gemeente te Rome (Romeinen 1: 15) / Herdenkingspredikatie t.g.v. het 25-jarig ambtsjubileum op 15 november 1967. David herdenkt Gods wonderen (Psalm 71: 17).
BOUWSMA, W.J. Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
STEENBLOK, DR. C. Nabij God te zijn. Meditaties over het Oude - (deel 1) en Nieuwe Testament (deel 2).
VERSCHUURE, DS. A. Ten dode of ten leven. 7 preken. Nieuwjaar, Biddag, na Pasen, voorber. H.A., Dankdag en Oudjaar
VERWEIJ, DS. J.W. In Kanaän gebracht. 52 meditaties.
DEES-SCHEELE, MEVR. N.E. De boerderijen van Hoek en hun bewoners
NAUTA, PROF. DR. D. E.A. De Statenvertaling 1637-1937
HILLE, H. De Zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van Ds. Abraham Verheij.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes