MULDER, DR. M.J / WOUDE, A.S. VAN DER E.A. (RED.) Bijbels Handboek. Deel 3: Het Nieuwe Testament.
VLASTUIN, DRS. W. VAN Onbekeerd ... wat doe je ermee? 4e druk.
HAAREN, DS. J. VAN 't Begin der wijsheid
WARBURTON, JOHN Eenige Brieven, geschreven aan zijn zoon bij den aanvang van diens bediening te Southill. Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton jun. (...) Uit het Engelsch bewerkt door D. Schot, Tholen.
BOM, E. DE (RED.) Vlaandren, o welig huis. Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien.
OUDVADERS, DIVERSE Lichtdragers Serie (tweede reeks): Sta eens stil (ter opscherping) / Bekeer ons (zielszorg) / Hij alleen (onderwijzingen) / Onvergetelijk (stichtelijke overdenkingen)
DEMPER, C. Eeuw uit eeuw in. Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid 1894-2004.
GRAAFF, B.W.J DE Jacobus Trigland
NEVEN, J.P. De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker. Tweede druk.
BLOK, DS. M. Genade en ere. Vijf predikaties. 2e druk.
BOSTON, THOMAS De menselijke natuur in haar viervoudige staat. Opnieuw uit het Engels vertaald door S. Houtekamer. Zesde druk.
SLIEDREGT, DS. J. VAN Uw enige troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. 186 preken.
LAMAIN, DS. W.C. Een terugblik. 3 delen kompleet.
HOOGHWERFF, B. Het volk uit Abraham gesproten. Uit het leven van Joden die tot bekering kwamen.
STEENBLOK, DR. C. (RED.) Uit den schat des Woords, 6e jaargang (1953)
SCHORTINGHUIS, WILHELMUS Het innige christendom, tot overtuiging van onbegenadigde, besturing en opwekking van begenadigde zielen. In deszelfs allerinnigste en wezenlijkste delen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in samenspraken.
KARENS, DS. J. De Treurige Vertroost. Bundel meditaties.
LAMAIN, DS. W.C. Voor stille uren. 25 meditaties. 3e druk.
BEUKELMAN, J. E.A. (BÜDGEN, W. E.A. (SAMENST.)) Goudkorrels. Citaten uit de Reveilserie. Deel 1-3.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes