NABER, JOHANNA W.A. Vrouwenleven in de prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
SPURGEON, C.H. Pastorale Adviezen. Lezingen voor mijn studenten. 3 delen kompleet!
BEL, A. Leven en werk van Ds.H. Ligtenberg. Tweede druk.
PHILPOT, J.C. De grote Hogepriester over het huis Gods en Jezus als de grote Profeet over volk Gods
LOS, DS. P. De lusthof Sions. Enige leerredenen en meditatien.
MERWE, H. TE Jongens onder elkaar
LEENHOF, FREDERICUS VAN De Keten der Bybelsche God-Geleertheyt, Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle gront-stukken der Christelijke Gods-dienst vervat, En te gelijck de Wegen en menigvuldige Wijsheit Gods; soo inde Bedeeling der Tijden, Beloften, Schaduwen, Voorseggingen, als in de Vervullinge der selve in en omtrent sijn Kerke, tot op de komste van Christus den Messias, vertoont. (14), 442, (28) blz. SGT P1. Waarbij: Keten der Bybelsche Godgeleertheid, Tweede deel. Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle de Vervullingen der Beloften, Schaduwen, en Voorseggingen onder het Nieuwe Testament, of dagen van het Euangelium vertoond. Handelende van de Messias en sijn Kerke; en op hoedanigen wijse die sederd zijn Hemelvaard tot aan het eynde der Weereld in Seven Tijden soude ver-gaderd en dan verheerlijkt werden. Beknoptelijk Samen gestelt door Fredericus van Leenhof. Wilhelmus Goeree - Amsterdam 1682. 8o; (16), 152, (12) blz. Niet in de SGT; NCC geeft 2 locaties voor beide delen samen).
LEEMANS, W.F. / LEEMANS-PRINS, ELISABETH Guillaume de Nassau et la Principautéé d'Orange, 1544-1559. L'acquisition de la Possession réelle par le Prince.
HUNTINGTON, WILLIAM De Fontein des levens. Verzamelde leerredenen, deel 3.
BROOME, J.R. John Warburton. Dienaar van een Verbonds-God.
KUYPER, DR. A. Dictaten Dogmatiek. College-Dictaat van een der studenten. Deel 1, 2, 4 en 5. Locus de Deo / Locus de Sacra Scriptura Creatione Creaturis / Locus de Salute Ecclesia Sacramentis / Locus de Magistratu Consumma. Tweede druk. Niet in den handel.
VRIESE, PIETER DE Historisch verhaal van het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt. Nieuwe uitgave toegelicht door drs. H. Florijn.
DEKKER. DRS. W. E.A. (RED.) Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie - boodschap - vertolking. Tweede druk.
SPURGEON, C.H. De Psalmen Davids. Met ophelderende aanteekeningen van verschillende beroemde godgeleerden. Zevende druk.
KERSTEN, DS. G.H. Kerkelijk Handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland door Ds. G.H. Kersten.
POEL, DS. CHR. VAN DER De ware Wijnstok. 52 meditaties.
HENRY, MATTHEW Bijbelverklaring. Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. Tweede druk.
WINSLOW, OCTAVIUS Het dagelijks wandelen met God. Lectuur voor elke dag van het jaar (morgengedachten).
BARNEVELD, J. VAN EN DIEPEVEEN, H. Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Veenendaal
MAREN, A. VAN / RIJSWIJK, C. VAN In de Kerkstraat 1928-2003. 75 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Alblasserdam en haar voorgeschiedenis.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes