HUNTINGTON, WILLIAM De vernieling des doods door de Fontein des levens of de dood tenietgedaan door het leven en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engels vertaald door J. de Jager.
OKHUIZEN, JAN EGBERT Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora
VLASTUIN, DRS. W. VAN Revival by Drs. W. van Vlastuin. Translated from the Dutch by Jeanette Donkersteeg.
LUTHER, DR. MARTINUS Het rechtvaardigend geloof, verklaard en bevestigd in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten
WESTSTRATE, DS. J.C. De verhoogde Middelaar en zijn gaven aan wederhorigen. Drietal preken over hemelvaart en pinksteren.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes