Wapenkaart/Coat of Arms Boelens (Van). Ontwerp.
PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) King David (?) on the throne.
[SIGNATORIES: ES. VAN GLINSTRA; N. RUYSCH.] Pamphlet: untitled. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, alsoo Wy in ervaringe komen dat by meenichte van buyten hier te Lande ingevoert ende onder de Gemeente uytgegeven werden seeckere Ducatons gheslagen inde Spaensche Nederlanden onder den datum vanden voorleden Jare 1666 […].
VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) Amenissimae aliquot regiunculae... [Set frontispiece, second volume]/Frontispice van boek met diverse landschappen.
12 Postcards regarding The Battle of Waterloo (12 ansichtkaarten Waterloo) 1912.
Wapenkaart/Coat of Arms Nagel(l) (Van).
COLLAERT, HANS (JAN BAPTIST I) (1566-1628) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605); STRADANUS POLITVRA ARMORVM (NOVA REPERTA, set title)
MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER MANDER, KAREL VAN (1548-1606) The Parable of the Prodigal Son
MARCEL, GUILLAUME Chronologische tafelen behelzende de achtereen-volging der Pauzen, Keizers en Koningen. Zederdt de geboorte van Christus tot dezen tydt toe geregeerd hebbende; Dienende tot een grond-bewerp voor de genen die de wereldlyke geschiedenissen lezen.
TABAK--- Placaat van de Staten Generaal, d.d. 25-8-1742, met verbod op tabakssmokkel naar Spanje en Portugal. 1 blad plano, gedrukt.
STOOPENDAAL, BASTIAEN (1637-1693) Crowning of William III and Mary [D'Prins en Princesse van Orangie, worden gekroont] (Kroning van Willem III en Mary in de Westminster ).
REES, JOHANNA VAN Prent voor de promotie van Dr J. van Rees, Keizersgracht 69, Amsterdam Leiden IJdo 1910.
Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen. 1813.
EDELINCK, GERARD (1640-1707) Henricus Goltius Pictor et Sculpor (Portrait of Hedrick Goltzius)
Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Bly
MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN David. In twaalf boeken. Amsterdam, Pieter Meijer, 1767. [On engraved title page 1766].
Centsprent: De Hobbelaars, De Hengelaar, etc. [various genre scenes], no. 77.
DOORNINCK, P.N. VAN Inventaris van het archief van het Sint Anna Aalmoeshuis genaamd Sint Anna- of Doornicks hofje op de Hooigracht te Leiden. Haarlem 1904. Geïll., 80 p.
NEDERLANDSCHE RIJKS-ARCHIEF Het Nederlandsch Rijksarchief. Verzameling van onuitgegeven oorkonden en bescheiden voor de geschiedenis des vaderlands. Eerste deel. 's-Gravenhage 1857, 450 p.
- Naar den RIJN met zijn zijdalen: Officiëele Rijngids der Nederlandsche Stoombootreederij en Köln-Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt, Keulen, 1934.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes