WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) Path leading to a stream [set: Six Landscapes]. (Bospad richting stroom).
ALFF, PAUL VAN (1895-1962) Gedempte sloot (The Hague) .
UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) ARCUS, Divo MARC. ANTONINO... Views of Rome [Set title]
WOENSEL, SUSANNA MARIA VAN (1782-1821) Etching/ets: Impression and counter-impression of studies of heads. (Studie van hoofden).
Bij den dood van mejufvrouw S.N. Sablairolles, 13 January 1867. z.p. 8º: [1] p.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt [...] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].
SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) Stadhuis en Markt te Sluis. 1739 / Kasteel te Sluis na eene oude Schilderij op 't Kasteel.
SCHEEPVAART, HOLLAND-AMERIKA LIJN Vijf menu’s van diners aan boord van schepen van de Holland-Amerika Lijn, 1915-1965. Gedrukt, geïllustreerd.
VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) View on a small church (gezicht op kleine kerk).
FLEURY, C. De zeden der Israeliten. Gent, v.d. Ween, 1719.
RAAMSDONKVEER, DE BONT, VAN ALPHEN `Feestgids ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van J.A.H. de Bont en D.A. de Bont-van Alphen, Raamsdonkveer, 5 oktober 1947'; 6 p., getypt en getekend.
ALFF, PAUL VAN (1895-1962) Hofje van Cornelia van Wouw, Beestenmarkt (The Hague).
SCHLEY, JACOBUS VAN DER (1715-1779) Crowned coat of arms (wapen met kroon).
UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) PORTA FLAMINIA; a fundamentis... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: de poort del Populi, siende op de kerk en het plein van de H. Maria des Roomschen volk).
SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) Het Bosch (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
Lied gezongen ter gelegenheid van de verloving van Mejuffrouw Grietje Boersma en de Heer Frits W. Bonnet, op 21 mei 1911 [te Amsterdam]. Amsterdam, B.V. Mantgem, hofl. 8º: [1] p. MET: Receptiealbum van deze verloving, Hilversum 14-5-1911 en Watergraafsmeer 21 mei 1911. 34 p. Geb. met handtekeningen; menukaart; verjaarsbrief van Grietje Boersma voor haar vader d.d. 1902.
VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) Tower on the river Niers [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)] in Niederrhein.
BRAYNES Wapen van Willem Braynes van Wrixall. Tekening met kleur op perkament, met verklaring dat Jan Bridges, `vermaert Engels coopman tot Amsterdam' dit in Engeland heeft opgezocht. Verso verklaring van een familielid Braynes, `NB. omdat de couleuren van dit wapen tegens het onse varieert en contra de ordinaries stijl gestelt is, so konnen wij 't selve ons met recht niet toeeygenen'. 17de-eeuws, 18x13 cm.
Zinnebeeldige graf-schriften op vyftien in leeven zijnde opper-baasen der zogenaamde muitelingen, dat met het begin van augustij 1748 in de Stads Cloveniersdoelen tot Amsterdam zijn begin heeft gehad. z.p. 8º: 8 p.
HUQUIER, GABRIEL (1730-1805) La grande rue de Napels (mirrored)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes