MASTER OF THE DIE (FL. 1530-1535) AFTER COXIE, MICHIEL (1499-1592) AFTER RAPHAEL (1483-1520), PUBLISHED BY SALAMANCA, ANTONIO (FL. 1519-1562) LA MADRE E 'L RE' DI LAGRIME SI BAGNANO COL POPOL SUO ... [Set title: The fable of Cupid and Psyche]
MARCEL, GUILLAUME Chronologische tafelen behelzende de achtereen-volging der Pauzen, Keizers en Koningen. Zederdt de geboorte van Christus tot dezen tydt toe geregeerd hebbende; Dienende tot een grond-bewerp voor de genen die de wereldlyke geschiedenissen lezen.
FOKKE SIMONSZ, A. (VERT.) De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen. Uit het Engels vertaald door A. Fokke Simonsz, Leiden, Honkoop, 1804.
SCHMIDT, ISAAC Op de klinkdichten van den heer I. Schmidt. Manuscriptgedicht van 36 regels, met daarnaast een concept met tekstuele veranderingen. Ca. 1815. 4░, oblong, 1 blad.
Pamphlet. Den Getrouwen ende ver-sienden waerschouwer: of Nootwendighe consideratien, des doorluchtighen ende hoochgeboren vorsten Mauritii, ... Prince van Orangien & c., 's-Gravenhage Aert Meuris 1621, 16 pp.
[Vier liederen op de bruiloft van NN met NN] dd 4 November 1906. z.p. 8║: [4] p.
Wapenkaart/Coat of Arms Post.
EPEN, CORNELIUS VAN Klaagzang bij den vreselijken storm en watervloed die de veelvuldige rampen van Vlissingen in den nacht tusschen den 14 en 15 van louwmaand 1808 volmaakte. Vlissingen, De Wolff, [1808].
VISSCHER, CLAES JANSZ (1586/87-1652) AFTER WIERINGEN, CORNELIS CLAESZ. VAN (1577-1633) [Oriignal etching/ets] Cottages along a river [AMAENIORES ALIQUOT REGIUNCULAE]/Huizen aan de oever van een rivier.
WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) Village church on the bank of a river [set: Landscapes, eleven plates]. (Dorpskerk aan de oever van een rivier).
UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) MONUMENTUM duelli inter HORATIOS et CURIATIOS ... Views of Rome [Set title]
Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
KETWICH, VAN Twee krijttekeningen door M. van Ketwich, 19de-eeuws, ieder ca. 22x33 cm.
KOK, WILLEM (1761-1807); JONXIS, PIETER HENDRIK (1757-1843) [Original etching/ets] 'Gedenkstuk voor de Nederlandsche Gereformeerde Gemeentens'; monument for the Synod of Dort; 1818.
FOKKE, SIMON (1712-1784) [Allegorical etching/Allegorische ets] Gedenkteeken van de Milddadige Dispositien by den Dood der Hoog Ed. Welgeboren Vrouwe van Renswoude enz.
VISSCHER, CLAES JANSZ (1586/87-1652) AFTER BLOEMAERT, ABRAHAM (1566-1651) AFTER BOLSWERT, BO╦TIUS ADAMSZ. (CA. 1580-1633) [Original etching/ets by Claes Jansz Visscher] Two barns/Twee schuren. Date of publishing 1620.
VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) View on path among trees (pad tussen bomen).
SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) Het Kasteel te Wester-Souburg. 1743. / De Kerk te Wester-Souburg. 1743.
GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree: 't Minnebroers Klooster, was gelegen omtrent de Bloed- en Monnike-straaten, voerende de laatste van dit Klooster de naam. ca 1765.
PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) Gesicht bij de Doelen over de Korte Vijverberg; tot Gravenhaghe
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes