JACOBI, JOHANN DANIEL|MOULIN JR., PIERRE DU|MOULIN, PIERRE DU Petri du Moulin oder Molinaei Vaters und Sohns Auserlesene zur Andacht und Erbauung dienliche Geistreiche Schrifften Sämmtlich aus denen Originalien ins Teutsche gröstentheils zum erstenmahle, theils aber auffs neue mit mögligster Accuratesse übersetzt, auch mit nöthigen Anmerckungen, ausführlichen Register und glaubwürdiger Lebens-Beschreibung derer beyden Herrn du Moulin versehen von M. Jo. Daniel Jacobi.
BÈZE, THÉODORE DE Theodori Bezae Annotationes Maiores In Nouum Dn. Nostri Iesu Christi Testamentvm. In duas distinctae partes, quarum prior explicationem in quatuor Euangelistas & Acta Apostolorum: Posterior verò in Epistolas & Apocalypsin continet. Quibus etiam adiuncti sunt Indices Rerum ac Verborum locupletissimi. Noua autem haec editio multò correctior & emendatior priore, nunc primùm hac minore forma in gratiam & vtilitatem studiosorum in lucem prodit.
N.N. Ezechiel Traduit en François. Avec une Explication tirée des Saints Peres & des Autheurs Ecclesiastiques. Nouvelle Edition.
DONTECLOCK, REGINALDUS Antvvoorde Op een seker Schrift, eens Onbekenden, 't onrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe Vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock, over sijne 't Samensprekinghe etc. In vvelcke Antwoorde, de principaele deelen, deser Vermaninge wederleyt worden, ende bethoont datse alleene een schijn, maer geen rechte gront der waerheyt en hebben waeromme dat selve Schrift eer te houden is, voor een aenstoockinghe van meerder Twist, als voor een Vermaninghe tot Vermaninghe tot Vrede. Gheschreven, soo wel tot zijns, als der Kercken in 't ghemeyn, (die het mede niet weynigh en raeckt) noodighe verantwoordinghe.
HUYSINGA, JOHANNES Nodige Betrachtingen Voor een Godsdienstige Ziele, Ontrent het gebruyken van des Heeren H: Avondmaal. Behelzende de leere van de Kennisse en Belijdenisse der Zonden, van het gelove in God, van het Verbond Gods, en des zelfs Tekenen en Zegelen, en eyndelijk ook van de ware Dankbaarheyt, &c. Tweeden Druk.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes