BOSTON, THOMAS Tot de dag aankomt en de schaduwen vlieden.
MEER, DS. E. VAN Leer ons onze dagen tellen - (Bijbelsch dagboek).
BROUWER, BRO╦RIUS De gangen van Vorst Messias in het Heyligdom, vertoont in eene Schriftmatige Verklaringe en Toepassinge van den Agt en Zestigsten Psalm. Waar agter gevoegt is eene Korte Uitbreydinge Van dat Lied; Als mede eene Kerkelijke Redenvoeringe over II. Timoth. IV: 1,2,3,4. Gedaan by gelegentheyt der Bevestiging van den Wel Eerw. Heer Winoldus Budde..
POEL, J.F. VAN DER Dolfi, Wolfi en de leeuwenstam.
VEENHOF, JOH. G Het loon der armen (Serie "Deeske" Deel 1).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes