KLOCKMANN, DR.F. Lehrbuch der Mineralogie. Mit 580 Textabbildungen und 2 Anhängen.
BAKER, CLARA AND EDNA. Bobbs-Merrill Readers. The Second Reader. Illustrated (in color) by Vera Stone Norman.
HELDEN, R.J.C. VAN/ MARGRIET BINK In het licht van de kleur : Martin Monnickendam 1874-1943
WERINGH, KOOS VAN Albert Hahn. (1872-1918) Tekenen om te ontmaskeren
YOUNG, SHARP MAHONRI The Golden Eye. Magnificent private museums of American collectors.
CORVINO, JOHN (EDITED BY) Same Sex: Debating the Ethics, Science, and Culture of Homosexuality
KUYS, J. E.A. Tielse kroniek
KEESING, JR. I / ALBERT HAHN JR. (ILLS.) Menschen, dieren en dingen over zichzelf. Bedtime stories voor groote menschen
VERMAAS, J.C. Geschiedenis van Scheveningen. Herdruk van de uitgave van 1926. 2 delen in 1 band
DEURSEN, A.TH. VAN Honni soit qui mal y pense. De Republiek tussen de mogendheden (1610-1612)
BAISIER,CLAIRE E.A. Tekeningen uit de 17de en de 18de eeuw. De verzameling Van Herck
OSTERWOLD, TILMAN Pop art
JUNG Herinneringen dromen gedachten
PLUTARCHUS (INGELEID, VERTAALD EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR HEIN L.VAN DOLEN) Huwelijk moraal en praktijk
KIERS, OLF. Jan Wils/het Olympisch stadion. Monografieën van de Stichting Architectuur Museum.
SILLEVIS, JOHN EN HANS KRAAN. (REDACTIE) De school van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
KAM, JAN VAN DE E.A. Ecologische Atlas van de Nederlandse wadvogels
SWINDEN, J.H. Beschrijving van het Eisinga-Planetarium te Franeker. Het leven van Eisinga en eene geschiedenis van zijn planetarium. W. Eekhoff 1851
N.B. Het Vrije Volk. Foto-editie van 7 februari 1953
VOGELAAR, JACQ FIRMIN Gedaanteverandering of `n metaforiese muizeval
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes