LAURSEN, A. Danske Faerger
GUNS, N Holland-Amerika Lijn. Geschiedenis van een rederij
WIELINGA, ANNE EN SALVERDA, JOHAN De Lemmerboot
WEREMEUS BUNING, A. De mottige en andere marine schetsen
DRUSHKA, K Against Wind and Weather. The History of Towboating in British Colombia
JONES, TRISTAN Een goed vak. Mijn jongensjaren op zee 1937-1942
MCLAUGHLIN, W.R.D. jacht op een walvisvloot. Uit de wimpelreeks
NZHRM De reddingboot gaat uit!
KORVER, H.J. Varen op de west. De merkwaardige geschiedenis van de koopvaardijvaart op West-Indie en Latijns-Amerika met schepen van de Koninklijke Westindische Maildienst en de KNSM te Amsterdam, in de jaren 1884-1972
KEITH, R.C. Baltimore Harbor. A Picture History
POL, A De schat van het Vliegend Hert. Compagniegeld en smokkelgeld uit een VOC-Schip
LUBBOCK, BASEL The Nitrate Clippers
KONINKLIJKE ENGELSE POSTDIENST Brochure Het Turbine-Stoomschip St. Petersburg
BOER, M.G. DE De Stoomvaart Maatschappij Nederland
ROCK-OLA Rock-Ola Model 1436 Fireball-120 Jukebox original Instruction Manual
IJBEMA, R. EN H. DE HAAN De ramp van Moddergat (geillusteerde uitgave). Her vergaan van de vissersvloot van Paesens en Moddergat op 6 Maart 1883
W.E.SINCLAIR Cruises of the Joan
SCHULT, J Curious Yachting Inventions
VODEN, R. AND A. GOODALL HMS Cornwall Commissioning Book. F99
BLAIR, CLAY Der U-Boot-Krieg. Die Jager, Die Gejagten, 1939-1945
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes