NABOKOV, VLADIMIR Het oog
KERDIJK, F. (VERZAMELD DOOR) "Alles wel aan boord; Spreekwoorden en zegswijzen ontleend aan het Nederlandse zeewezen"
VRIES, DR. J. DE Indische volksverhalen
BAART, RENÉ, E.A. "De Utrechtse Popgids '98; Met bands, DJ's, podia, media, studio's, oefenruimtes, etc."
MOORE, ROBIN The French Connection. Strijd tegen de narcotica
HAAN, JACQUES DE Still talking shop
HOORNIK, ED. Verhalend proza
THORLEY, LOUISE Handboek voor Pilates
BÜCH, BOUDEWIJN Weerzien. Een briljante afrekening
HERGÉ De avonturen van Kuifje: De Blauwe Lotus
SIJS, NICOLINE VAN DER Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands
BURGERS, LOUIS, AART VAN DOBBENBURGH De litho's van Aart van Dobbenburg
KAMPEN, H.C.A. VAN "De Zeilsport; Uitgave aanbevolen door de verbonden Nederlandsche Watersport-vereenigingen en door den Koninklijken Nederlandschen toeristenbond A.N.W.B."
BURGER, PETER & JAAP DE JONG (RED.) Taalboek van de eeuw.
BAKKER, GERBRAND Juni (Roman)
GROLLENBERG, LUC.H. "Kleine atlas van de bijbel; Editie voor het onderwijs"
BOMANS GODFRIED Noten kraken
AXELSSON, MAJGULL De vrouw die ik nooit was
MEIJER, ISCHA Een jongetje dat alles goed zou maken
GOETHE, J.W. VON, BEWERKING HENT VAN DER HORST EN HANS CROISET, VERTALING C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA EN NICO VAN SUCHTELEN Faust I en II
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes