PIAGET, J. La naissance de l'intelligence chez l'enfant.
MEINECKE, F. Ausgewählter Briefwechsel. Herausgegeben und eingeleitet von Ludwig Dehio und Peter Classen.
WILLIAMS, I.A. Early English watercolours and some cognate drawings by artists born not later than 1785. With an introduction to the reprint by Edward Croft-Murray and Malcolm Cormack.
COIGNEAU, D. Refreinen in het zotte bij de rederijkers. 3 delen.
HOUWEN, L.A.J.R. , (ED.) Animals and the symbolic in mediaeval art and literature.
PLINIUS SECUNDUS De wereld. Naturalis historia
AKEN, L.J.N.K. VAN, (RED.) Catalogus Nederlands toneel. 3 delen.
DREES, W.B., (RED.) Theologie en natuurwetenschap: op zoek naar een snark?
GENINAZZI, L. Horkheimer & C. gli intellettuali disorganici.
SPINOZA, B. DE, VRIES, T. DE Spinoza. Beeldenstormer en wereldbouwer.
HEIDEGGER, M., JONG, A. DE Een wijsbegeerte van het woord. Een godsdienstwijsgerige studie over de taalbeschouwing van Martin Heidegger.
THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO Excerpta philosophica quae in totius philosophiae completissimum compendium selegit, notulis explicavit, com recentioribus doctrinis et systematibus perpetuo contulit, necnon et praevia totius philosophiae expositione aliisque multis adjumentis auxit P. Carbonel. 2 volumes.
LEITER, B., (ED.) The future for philosophy.
TAGAGE, J.M.B. , (RED.) De ordinarius van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht volgens een handschrift uit het derde kwart van de veertiende eeuw. Met een voorwoord van W. Jappe Alberts.
LAKATOS, I., COHEN, R.S., FEYERABEND, P., WARTOFSKY, M.W., (ED.) Essays in memory of Imre Lakatos.
TINBERGEN, J. Economische bewegingsleer.
MEINECKE, F. Die Entstehung des Historismus. Herausgegeben und eingeleitet von Carl Hinrichs.
BEAUVOIR, S. DE, FRANCIS, C., GONTIER, F. Simone de Beauvoir. a life...a love story
PAGE, M. De kracht van Ch'i. Een inleiding in de Chinese mystiek en filosofie
POINCARÉ, H. Leçons de mécanique céleste professées a la Sorbonne. 3 volumes.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes