HART, MAARTEN 'T Het uur tussen hond en wolf.
KEUNING, NICO De laatste reis. De Deense jaren van Céline in ballingschap 1945-1951.
STRATEN, HANS VAN Ze zullen eikels zaaien op mijn graf. Teruggevonden gesprekken.
PIRANDELLO, LUIGI Dagboek van Serafino Gubbio, cameraman. Roman.
ANONIEM Hymnen uit den Bijbel.
THURING, LEO Harry Mulisch - de minstreel van het Leidse Plein.
MEYRINK, GUSTAV Het groene gezicht.
DURLACHER, G. L. Met haat valt niet te leven. Krantenstukken en gesprekken.
NABOKOV, VLADIMIR The man from the USSR 7 other plays.
VROMAN, LEO De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
HART, MAARTEN 'T Het psalmenoproer.
ANEMA, KARIN De Noorse liefde van W.F. Hermans.
COORNHERT, D.V. Weet of rust. Proza.
MULTATULI Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten.
MANN, ERIKA Mijn vader, de tovenaar. Herinneringen en brieven.
DAUMAL, RENÉ Het drinkgelag. Een trilogie van de dorst.
LANOYE, TOM Rozegeur en maneschijn. Helse kritieken.
COUPERUS, LOUIS Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan.
BRUINJA (SAMENST.), TSEAD Schroot. Hans Wap, lino's en 30 dichters.
MINCO, MARGA Verzamelde verhalen 1951-1981.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes