KNEGTMANS, P.J. AND P. VAN ROODEN (ED.) Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam.
(EDWARDS, JONATHAN) VLASTUIN, W. VAN De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758).
OLYAN, SAUL M. (ED.) Ritual Violence in the Hebrew Bible. New Perspectives.
COCCEJUS, JOHANNES Verantwoordinge van een Poolsch ridder [...] ondersocht.
SOUTHERN, R.W. History and Historians. Selected Papers of R.W. Southern.
JONGH, H. DE L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540). Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Érasme et Luther. Avec des documents inédits (HES Historische Herdrukken 11).
BORGER-KOETSIER, GUDA H. Verzoening tussen God en mens in Christus. Theologiehistorisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland.
CULLHED, ANDERS The Shadow of Creusa. Negotiating Fictionality in late Antique Latin Literature (Beiträge zur Altertumskunde 339).
KLEMAN, DAVID Vyftal van Verhandelingen over eenige gewigtige Waarheden des christelyken Godsdiensts.
MAAS, FRANS, JACQUES MAAS, AND KLAAS SPRONK (ED.) De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften.
PHRYGIO, PAULUS CONSTANTINUS (1483-1543) In Leviticum explanatio Pauli Constantini Phrygionis, omnia eius operis mysteria, quae multa pulcherrimaque sunt, ita explicans, ut cuiuis doctori ecclesiastico ad aedificationem maximopere sint usui futura.
TOOM, TARMO (ED.) Patristic Theories of Biblical Interpretation. The Latin Fathers.
LAER, REINARDUS TOE Het H. Euangelium beschreven door Lucas, Naar het oogmerk en in deszelfs zamenhang verklaart.
ALMONDE, DANIËL VAN De zaligheid des zondaars [...].
BRINCK, HENRICUS Ontschakelinge van het genaemde keten der profetische godgeleerdheid [...].
DEURSEN, A.TH. VAN Rust niet voordat gy ze van buiten kunt. De Tien Geboden in de 17e eeuw.
(ALEXANDER MINORITA) SCHMOLINSKY, SABINE Der Apokalypsenkommentar des Alexander Minorita. Zur frühen Rezeption Joachims von Fiore in Deutschland (Monumenta Germaniae Historica - Studien und Texte 3).
NOORDMANS, O. Verzamelde werken. Volume 3: Ontmoetingen. De actualiteit der historie.
MILLER, E.L. Salvation-History in the Prologue of John. The Significance of John 1:3/4 (Supplements to Novum Testamentum 60).
[OUTREIN-SLUITER, GEERTRUIDA D'] Het geestelyk leven der ziele [...].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes