VERVOOREN, F., SAMENSTELLING, Nederland in den oorlog ! [7e deel]
RACKHAM, ARTHUR, (ILLUSTRATOR), CHARLES DICKENS, (TEKST), Eene geestverschijning.
SCHWITTERS, KURT, JAN OEGEMA, KEUZE/VERT., Merz. Teksten uit de jaren 1919-1923
HAGEN, JAN G. VAN, The Bols Book of Cocktails. Forty years of winning recipes from the IBA.
RIEMEN, ROB, RED., Hoop en vertrouwen. De muzen spreken. Nexus 2010, nummer 55
ISRAEL, JONATHAN I., Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740.
SALLUSTIUS, Rome in verval. De samenzwering van Catilina. De oorlog tegen Jughurta. [Baskerville Serie; Vertaling Vincent Hunink, inleiding Fik Meijer]
KAPLAN, ROBERT D., Het einde van Amerika. Een reis naar Amerika's toekomst.
HAMMA, WALTHER, Meister italienischer Geigenbaukunst. [Multilingual edition: German, English, French]
ROMANUS, CHARLES F., RILEY SUNDERLAND, United States Army in World War II: China-Burma-India Theater. Stilwell's mission to China
KOUSEMAKER, FRITS DE, (TEKST, SAMENSTELLING), Lofts of Amsterdam. [Nederlandstalige editie].
VEREENIGING TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP - Orgaan der Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 1908-1909. Aflevering I-VII. [7 losse deeltjes].
DE 8 EN OPBOUW, RED. - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 10e jaargang No 7, 1 April 1939 [Dam-bebouwing?]
REICHSKOMMISSAR FÜR DIE BESETZTE NIEDERLÄNDISCHEN GEBIETE - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete. Stück 3, Stück 24. Ausgegeben am 2. September 1940; am 13. Juni 1940/ Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied. Stuk 3, Stuk 24. Uitgegeven 2 September 1940; 13 Juni 1940.
WILLEMSEN, ANNEMARIEKE, Romeins speelgoed. Kindertijd in een wereldrijk
WAMBACQ, G. WOERNER, RED., De balans van de 20ste eeuw.
TSVETAJEVA, MARINA, Herinneringen en portretten. [Privé-Domein nr. 73].
MAVORS - De volkerenstrijd van 1914-15. V. De operatiën te land. B. In het Oosten. I. 2 Augustus-eind December 1914. (Oorlogsuitgave van Mavors No. 5. October 1915).
CASTELLS, MANUEL, The information age: Economy, society and culture. Vol. I. The rise of the Network Society; Vol. II. The power of identity; Vol. III. End of Millennium. [Complete 3 volume set].
KEMPERS, BRAM, Painting, power and patronage. The rise of the professional artist in the Italian Renaissance.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes